Boer die zondag ontziet vangt bot bij project Campina

beeld FrieslandCampina

Melkveehouders die op zondag de melk niet willen laten ophalen, komen niet in aanmerking voor de Top-Zuivellijn van FrieslandCampina. Onder die naam zet het concern binnenkort duurzamere zuivelproducten in de markt.

Boeren die aan het project meedoen, ontvangen een hogere prijs voor hun melk. Gewetensbezwaarde boeren die zich hadden aangemeld, zijn echter afgewezen. Afhankelijk van de omvang van hun bedrijf lopen zij duizenden euro’s aan inkomsten mis.

Een woordvoerder van het coöperatieve zuivelconcern bevestigde vrijdag dat boeren die niet willen dat de melk op zondag wordt opgehaald, niet in aanmerking komen. Volgens hem is dat louter om logistieke redenen. „Deze nieuwe melkstroom is nog zo klein, dat wij geen beperkingen kunnen aanvaarden bij het ophalen van de melk. Ook boeren van wie het erf moeilijk bereikbaar is, die een te kleine melktank hebben of die te ver van de twee betrokken fabrieken wonen, kunnen niet meedoen”, zegt hij.

Voorwaarden

Willem Jan Visscher uit Genemuiden had zich aangemeld, maar kreeg te horen dat hij niet mee mag doen. Zijn bezwaar tegen melk ophalen op zondag werd als een van de redenen genoemd. „Dit was van tevoren niet in de voorwaarden vermeld”, zegt de teleurgestelde veehouder.

De melk voor Top Zuivel wordt vooralsnog alleen in fabrieken in het Gelderse Steenderen en in Rotterdam verwerkt. „Onze boerderij is daar te ver vandaan”, zegt Visscher. „Als het project succes heeft, wil FrieslandCampina het uitbreiden en gaat misschien een fabriek dichter in de buurt aanhaken. Dan zou ik graag mee willen doen. Maar ik stap niet van mijn principe af.”

De toeslag op de melkprijs die deelnemende boeren ontvangen, bedraagt komend jaar 1 cent per kilo. Vanaf 2020 is dat 2 cent. Visscher levert op jaarbasis zo’n 670.000 kilo melk aan FrieslandCampina. Hij hoopt dat het concern gewetensbezwaarde boeren alsnog tegemoet wil komen. „De voorzitter van onze districtsraad (schakel tussen leden-melkveehouders en de coöperatie, red.) zou de kwestie aankaarten.”

Geborgd

Die voorzitter is Wim van Ittersum uit Mastenbroek. Hij reageert: „In de statuten is respect voor veehouders die de zondagsrust eerbiedigen, geborgd. Maar er staat ook in dat aan bijzondere melkstromen aanvullende eisen gesteld mogen worden, en daar valt Top Zuivel onder. Ik vind het jammer voor de veehouders die dit raakt, maar ik begrijp dat het bedrijf vanuit efficiëntie-overwegingen deze keuze maakt.”

FrieslandCampina wil zuivelproducten op de markt brengen die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Boeren die de melk daarvoor leveren, laten hun koeien bijvoorbeeld ’s zomers in de wei en kunnen alle mest van hun dieren op hun eigen land uitrijden. De consument herkent de producten straks aan het keurmerk PlanetProof van de Stichting Milieukeur (SMK). Die heeft donderdag de criteria voor duurzamer geproduceerde melk gepubliceerd.

FrieslandCampina haalt bij 13.000 boerderijen de melk op. Vijf procent van de boeren heeft gewetensbezwaren tegen het ophalen op zondag, „en die groep slinkt”, zegt de woordvoerder.