„Basisafspraken” Landbouw Collectief en kabinet

Stikstof
Boze boeren bij de afslag Uitgeest op de A9. De politie heeft de snelweg afgezet. Actievoerende boeren en bouwers reden op de snelweg uit protest tegen het stikstofbeleid. beeld ANP, Koen van Weel

Het Landbouw Collectief, een groep van dertien boerenorganisaties, heeft „basisafspraken” met het kabinet gemaakt over stikstof. De groep spreekt van „een aantal concrete toezeggingen” naar aanleiding van het stikstofplan dat zij zelf opstelden.

„De nieuwe maatregelen om de stikstofuitstoot van de sector verder te reduceren zijn breed gedragen en praktisch uitvoerbaar”, stelt Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief in een persbericht. „De uitkomsten van dit gesprek zijn daarmee de beste garantie dat de stikstofemissie significant afneemt op korte termijn. Met de toezeggingen van het kabinet hebben de partijen in het Landbouw Collectief er vertrouwen in dat de overheid aan een aantal randvoorwaarden gaat voldoen, waardoor Nederland uit de stikstofimpasse komt.”

Naast het persbericht deelt het collectief ook een verslag met afspraken die het afgelopen maandag met het kabinet maakte.

Een belangrijk deel van de afspraken betreft een bevestiging van eerdere toezeggingen en uitlatingen van de kant van het kabinet. Opsteker voor het Landbouw Collectief is dat het wordt betrokken bij onder meer de commissie die zich bezighoudt met het meten en monitoren van stikstof, bij een in te richten klankbordgroep rond de herijking van Natura 2000-gebieden en bij overleg over een investeringspakket voor de landbouwsector.

video

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen.

Verder valt te lezen dat volgens het kabinet slechts een deel van de stikstofopbrengst uit de sanering van varkenshouderijen gebruikt mag worden als ruimte voor economische ontwikkeling. Voor de eerste 120 miljoen van de in totaal 180 miljoen euro zou het juridisch niet houdbaar zijn. Het collectief kondigt aan hierover naar de rechter te stappen.

Voor de nertsenhouderij, waarvoor per 2024 een verbod geldt, komt 36 miljoen euro beschikbaar voor „flankerend beleid.” Het collectief stelde in haar eigen stikstofplan dat voor een „correcte afhandeling” 300 miljoen euro nodig is.

Volgens het verslag heeft het kabinet verder aangegeven dat het beweiden en bemesten niet vergunningsplichtig maakt. Ook moet het mogelijk worden om latente ruimte te „verleasen.”

Winst voor het boerenverbond is verder dat het kabinet met een regeling rond dier- en fosfaatrechten komt die aansluit op de bestaande praktijk. Het kabinet verwacht voor 1 februari meer duidelijkheid te kunnen geven. Tegen de koppeling van ammoniak aan fosfaat- en dierrechten bestond veel verzet.

Het kabinet kijkt verder naar een drietal voorstellen van het collectief voor de melkveehouderij, te weten minder eiwit in het voer, meer beweiden en het aanlengen van mest met water.

Liveblog: rd.nl/boerenprotest

2019-12-18-ECON1-Heide-2-FC_webGebedsgroep bidt voor de boeren

de_jong_landscape_webBoer: Nederland voor 85 procent verlinkst