Pence: Trump grootste bestrijder van abortus

Verkiezingen VS 2020
De Amerikaanse vicepresident Mike Pence (l.) toert door de VS om het abortusbeleid van president Donald Trump uit te dragen. beeld AFP

President Trump is de grootste bestrijder van abortus uit de Amerikaanse geschiedenis. Met die boodschap is vicepresident Mike Pence de achterliggende tien dagen door de VS gereisd. „Bij Trump is het ongeboren leven veilig.”

Als Joe Biden wordt gekozen, draait hij met grote spoed alle beperkingen op abortus die Trump realiseerde terug, zo waarschuwde Pence tijdens verschillende bijeenkomsten. „En de belastingbetaler maakt hij medeplichtig, omdat het doden van ongeboren leven uit de staatskas wordt gefinancierd.”

Tijdens een bijeenkomst van de prolife-beweging in Seminole (Florida) zei Pence dat Trump de grootste verdediger van het ongeboren leven is die ooit het Witte Huis bewoonde. Hij wees erop dat de huidige president subsidies aan buitenlandse prochoice-bewegingen heeft afgebouwd. „Hij was ook de eerste president die persoonlijk deelnam aan de jaarlijkse Mars voor het Leven.”

Daarnaast benoemde Trump 200 conservatieve rechters „bij wie het ongeboren leven veilig is.” Dat het Hooggerechtshof recent een conservatieve abortuswet van de staat Louisiana verwierp, noemde Pence „een tijdelijke tegenslag.”

Pence waarschuwde dat Biden van plan is een wet goed te keuren waardoor individuele staten geen mogelijkheid meer hebben een strenger abortusbeleid te voeren. Hoewel op grond van een uitspraak van het Hooggerechtshof uit 1973 in de zaak Roe versus Wade abortus niet landelijk verboden is, kunnen individuele staten tot nu toe extra barrières opwerpen om abortus uit te voeren. „Daar wil Biden van af.”

Ingehaald

Pence stelde dat Biden was ingehaald door de „linkse, progressieve stroming” binnen zijn eigen partij. Bekend is dat de Democraat in het verleden zich profileerde als anti-abortuspoliticus. „Dat standpunt heeft hij inmiddels losgelaten”, zei Pence tijdens een bijeenkkomst in North Carolina.

De vicepresident verwacht ook dat onder Biden het zogenoemde Hyde-amendement wordt ingetrokken. Die bepaling van het Congres uit 1980 verbiedt financiering van abortus door de belastingbetaler. „Joe Biden en de Democratische Partij hebben letterlijk hun steun voor het Hyde-amendement opgegeven en hebben beloofd belastinggeld te gebruiken om abortus in binnen- en buitenland te financieren,” aldus Pence.

Verder is Biden volgens Pence van plan om de financiering voor Planned Parenthood –de koepel van abortusorganisaties in de VS– tot een ongekend niveau te verhogen. „Bovendien steunen Joe Biden en de Democratische Partij ook de late abortus. Zelfs kinderen die bij een abortus levend ter wereld komen, gunt men het levenslicht niet.”’ Daarbij wees hij erop dat de Democraten in de Senaat tegen een wet stemden die het doden van die baby’s verbood.

Reagan

Pence zei ooit zelf voorstander van abortus te zijn geweest, toen hij in de jaren zeventig lid was van de Democratische Partij. „Door de politieke koers van Ronald Reagan ben ik van partij veranderd en zijn uitgesproken prolife-standpunt heeft me overtuigd.”

De vicepresident haalde in zijn toespraak Jeremia 1:5 aan. „Als God zegt dat hij een mens kent die in de baarmoeder groeit, dan hebben wij als mensen de grote plicht dat leven veiligheid en bescherming te bieden. De Bijbel gebiedt ons op te komen voor hen die voor zichzelf niet kunnen spreken. Dat willen Trump en ik doen.”

Tijdens de tour van Pence door Amerika stuurde president Trump zelf een brief naar de prolife-beweging waarin hij belooft „nog vier jaar in de loopgraven te vechten voor ongeboren kinderen en hun moeders.”