Orban komt met actieprogramma grote gezinnen

Orban. beeld AFP

De Hongaarse premier Viktor Orban heeft zondag een actieplan voor gezinnen gepresenteerd. Zijn doel is dat Hongaarse moeders meer kinderen krijgen, en daar heeft hij geld voor over.

Vrouwen beneden de veertig die voor het eerst trouwen, kunnen een bedrag van omgerekend ruim 30.000 euro onder gunstige voorwaarden lenen. Maar zodra ze drie kinderen krijgen, wordt de schuld van die lening kwijtgescholden. En zou het gezin daarna nog groeien tot vier of meer kinderen, dan hoeft de moeder nooit inkomstenbelasting meer te betalen.

Daarnaast zijn er nog andere voordelen. Gezinnen met twee of meer kinderen krijgen voordeel bij het afsluiten van een hypotheek. Als ze drie kinderen hebben, kunnen ze met subsidie een grote auto kopen.
Premier Orban kondigde deze maatregelen zondag aan tijdens zijn jaarlijkse toespraak tot het volk; een soort troonrede met beleidsvoornemens voor het komende seizoen. Vorig jaar kondigde hij al aan dat hij met een actieplan zou komen, maar zondag vulde hij dat pas concreter in.

De achtergrond van het plan is de krimpende bevolking van Hongarije en de slechte vooruitzichten op dat punt. Sinds Orban in 2010 aantrad als premier, is het aantal inwoners van ruim 10 miljoen mensen gedaald tot 9,78 miljoen; een verlies van 236.000. De bevolking krimpt al vanaf de omwenteling eind jaren tachtig. Dit heeft te maken met meerdere factoren: allereerst vergrijzing en sterfte. Het gemiddeld kindertal per vrouw in Hongarije ligt op 1,49 kinderen (ter vergelijking: in Nederland ligt dit op 1,79).

Ook de abortuscijfers liggen in Hongarije hoog. Volgens sommige bronnen eindigt 1 op de 4 zwangerschappen in een abortus (in Nederland ligt dit 1 op 7).

Daarnaast kampt Hongarije met een grote emigratie naar West-Europa. De lonen liggen daar hoger en de arbeidsmigratie is sinds de aansluiting van Hongarije bij de Europese Unie in 2004 erg makkelijk. Deze zelfde tendenzen doen zich voor in andere landen in Oost- en Midden-Europa.

Orban keert zich tegen de gebruikelijke oplossing van het dalende kindertal van West-Europese leiders, namelijk immigratie. „Zij willen zoveel mogelijk migranten om de ontbrekende kinderen te vervangen. Wij Hongaren hebben een andere manier van denken. In plaats van alleen maar aantallen willen wij Hongaarse kinderen”, aldus de premier.

De impuls voor gezinnen is ook nodig om de Hongaarse cultuur te beschermen, aldus Orban. Hij vindt de cultuur die immigranten meebrengen een bedreiging van de eigen christelijke cultuur.

Hij verwacht voor de Europese verkiezingen in mei een strijd tussen politieke partijen die „een gemengde samenleving” voorstaan en partijen die de joods-christelijke wortels veilig willen stellen.