Nieuw staakt-het-vuren houdt stand in Afghanistan

Een nieuw staakt-het-vuren in Afghanistan lijkt vooralsnog stand te houden ter gelegenheid van het islamitische Offerfeest, Aïd al-Adha. Het is het derde officiële bestand tussen de regering en haar bondgenoten en de extremistische Taliban in bijna twintig jaar van bloedige strijd. De Verenigde Staten, de belangrijkste militaire partij in het strijdgewoel, heeft in februari met de Taliban afgesproken dat gevangenen worden vrijgelaten en dat gewerkt wordt aan een permanent bestand. Dat moet leiden tot vredesgesprekken door alle betrokken partijen in de Afghaanse oorlog.

De Taliban zeggen dat ze alle gevangenen die ze hadden beloofd vrij te laten, al hebben laten gaan. De regering van Afghanistan, die niet bij de deal tussen Washington en de Taliban was, heeft ook Talibangevangenen laten gaan.

President Ashraf Ghani van Afghanistan heeft gezegd nog eens vijfhonderd gevangen vrij te laten. Hij zei te hopen dat na het Offerfeest er een langer staakt-het-vuren komt. Dan kunnen er eindelijk gesprekken over vrede beginnen. Veel Afghanen vertrouwen de Taliban echter niet als gesprekspartner. De Taliban hebben een schrikbewind uitgeoefend in de jaren 1996 - 2001 en willen van het land een streng islamitische staat maken. Het zijn extremistische soennieten van vooral de Pathaanse bevolkingsgroep (Pashtun) uit het oosten en zuiden. Dat is weliswaar de grootste bevolkingsgroep, maar niet de meerderheid in het land. Die vreest een nieuw schrikbewind.

Ghani beklemtoonde dat sinds Washington een akkoord sloot met de Taliban er 3500 Afghaanse regeringsmilitairen zijn gesneuveld en achthonderd burgers zijn gedood.