Kerkganger weet politieke voorkeur predikant niet

Analyse en uitleg
beeld EPA

Is de dominee Democraat of Republikein? Veel Amerikaanse kerkgangers hebben geen flauw idee. En eigenlijk willen ze dat ook niet weten. Ze komen naar de kerk voor geestelijk voedsel niet voor een politiek statement.

Onderzoeksbureau Pew Research Center (PRC) vroeg een groep regelmatige kerkbezoekers of ze enig idee hebben tot welke partij hun voorgangers behoort. Bijna de helft zegt het niet te (willen) weten, nog eens een kwart aarzelde tussen Democraat en Republikein.

PRC constateerde op grond van het onderzoek dat 63 procent van de kerkgangers niet wil dat kerken zich nadrukkelijk uitspreken over (partij)politieke kwesties. Een nog grotere groep (75 procent) is er niet van gediend dat de kerk(leiding) een voorkeur voor een bepaalde kandidaat aangeeft.

Op grond van het zogenoemde Johnson amendement is het kerken geboden om zich niet uit te laten over de voorkeur voor een politieke partij of kandidaat. Doen ze dat wel, dan kunnen ze hun belastingvrijstelling verliezen. President Trump heeft zich meer dan eens voorstander getoond van afschaffing van deze regel, zodat kerken meer vrijheid krijgen zich over politiek uit te laten.

Wanneer in preken de politiek aan de orde komt, dan constateert 62 procent van de kerkgangers dat dit aansluit bij hun eigen politieke opvattingen. Bij conservatieve evangelicals is dat nog sterker. Daar stemt bijna 80 procent van de hoorders in met het politieke standpunt van hun voorganger. Dat is vrijwel altijd: steun aan Trump en zijn regering.

Scott McConnell van het evangelicale onderzoeksbureau LifeWay Research waarschuwt dat evangelicale voorgangers zich bewust moeten zijn dat er ook hoorders in de kerk zitten die er anders over denken. „Als predikers dat vergeten, komt de missie van de kerk in gevaar.” Hij constateert dat er nu al jongeren zijn die de kerk vaarwel zeggen omdat ze andere politieke opvattingen hebben dan die in hun kerkelijke gemeente algemeen worden verdedigd.

Bill Riedel, predikant van Redemption Hill Church in Washington (DC) vindt het een goede zaak dat veel kerkgangers geen weet (willen) hebben van de politieke standpunten van hun voorganger. „De boodschap van Jezus Christus is niet gebonden aan één bepaalde politieke opvatting. Ze overstijgt die.”