„Kerk VS moet meer maatregelen nemen”

SUTHERLAND SPRINGS. Bij de kerk in Texas waar de schietpartij plaatshad zijn 26 kruisen geplaatst ter nagedachtenis van de slachtoffers. beeld EPA, Smith

Naar de kerk met een pistool in je holster. Veel christenen willen er niets van weten. Zij willen vertrouwen op Gods bescherming. „Dat is ook goed,” zegt Kevin Molarsky, trainer van het Amerikaanse Christian Security Institute (CSI). „Maar dat betrouwen sluit concrete maatregelen om kerkgangers te beschermen niet uit.”

Molarsky is verbaasd over de verbijstering bij veel Amerikanen na de schietpartij afgelopen zondag in kerk op het Texaanse platteland. „Mensen denken dat er in een afgelegen dorpje geen geweldsincidenten kunnen plaatshebben. Hoe naïef kun je zijn.”

Met cijfers toont de voormalige luchtmachtofficier aan dat de dodelijke schietpartij in Sutherland Springs geen incident is. In 2016 waren er in heel de VS 246 geweldsincidenten in en rond kerken, waarvan 76 met een dodelijke afloop; in 1999 waren dat er 22. Voor die „exploderende tendens” heeft Molarsky niet direct een verklaring; alleen dat „slecht voorbeeld slecht doet volgen.”

Schutter Texas kon wapen kopen door fout luchtmacht

De veiligheidstrainer haast zich te zeggen dat er geen relatie ligt met terreuraanslagen van moslims. „Vaak gaat het om conflicten in de relationele sfeer. Soms is racisme een motief. In een aantal gevallen zijn de daders psychisch gestoord.”

Door de toename van geweldsincidenten groeit bij Amerikaanse kerken het besef dat het nodig is veiligheidsmaatregelen te nemen. Sommige hebben inmiddels een veiligheidsbrigade in het leven geroepen, waarvan de leden een speciale training hebben gevolgd bij bijvoorbeeld het CSI waar Molarsky werkt.

Met nadruk zegt de veiligheidsdocent dat zijn instituut niet bedoeld is om „Rambo’s” op te leiden. „Allereerst adviseren we kerkbesturen de gewone, normale veiligheidsmaatregelen te nemen: de deuren op slot, zorgen voor voldoende vluchtwegen en –niet te vergeten– tijdens samenkomsten zowel binnen als buiten het gebouw bewakers stationeren die zijn uitgerust met alarmeringsapparatuur. Daarmee voorkom je al heel veel narigheid. Helaas zijn veel kerkbesturen erg slordig op dit punt. Het lijkt natuurlijk wel gastvrij dat tijdens kerkdiensten de deuren gewoon open kunnen, maar je neemt wel een groot risico. De schutter in Sutherland Springs kon gewoon naar binnen lopen, zonder dat iemand hem tegenhield. De kerkdeur was open.”

Molarsky is niet echt gelukkig met de oproep van de Texaanse minister van Justitie, Ken Paxton, aan kerkgangers om met een wapen naar de kerk te gaan. „Dat is gevaarlijk. Je kunt niet zomaar gaan schieten in een kerkzaal vol mensen. Je moet weten wat je doet. Vandaar dat we veiligheidsmedewerkers van kerken een schiettraining geven, zodat ze weten hoe ze op een beheerste wijze hun wapen kunnen gebruiken als dat nodig is.”

Carl Chinn, onderzoeker van geweldsincidenten in kerken, onderschrijft de oproep van Molarsky dat kerken een bewuster veiligheidsbeleid moeten voeren. Ook hij constateert laksheid en naïviteit. „Kerken ontkennen te vaak de risico’s. Terwijl die er wel degelijk zijn. Vroeger was de kerk een veilige plaats vanwege de heilige dienst die daar plaatsheeft. Daarom durfden zelfs brute geweldsplegers niet zomaar binnen te dringen. Dat is nu echt anders. De kerk dreigt een gevaarlijke plaats te worden. Daar moeten kerkbesturen iets mee doen. Wie zegt dat hij vertrouwt op God en geen maatregelen neemt, is als iemand die zonder zwemervaring in een kolkende rivier springt.”