Christelijke leiders dringen aan op eenheid

Verkiezingen VS 2020
Een verkiezingsbijeenkomst van president Donald Trump in Georgia werd door een volle maan opgeluisterd. beeld EPA, Branden Camp

„Christenen moet zich niet laten meesleuren in de golf van polarisatie rond de verkiezingen. Ze dienen zich te verenigen rond het kruis van Christus.”

Dat is de boodschap van enkele christelijke leiders in de VS. Veel Amerikanen zijn bezorgd over de komende dagen. Wat als de uitslag van de presidentsverkiezingen niet overtuigend is? Niet alleen burgers, maar ook de autoriteiten houden er rekening mee dat het de komende dagen tot ongeregeldheden komt. Niet voor niets hebben sommige wapenhandelaren en winkelketens de vuurwapens uit de schappen gehaald. Instanties zijn bang dat gewapende milities gaan optreden in geval Trump een nederlaag lijdt. Dat geldt met name in staten als Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin en Oregon. In laatstgenoemde staat zijn leveranciers van munitie zelfs uitverkocht.

„Geweld zullen christenen, naar ik hoop, niet gebruiken”, zegt Barry G. Hankins, hoogleraar religiestudies aan de christelijke Baylor University in Waco (Texas) en kenner van de evangelicale wereld. „Maar de enorme verdeeldheid die je in de Amerikaanse maatschappij ziet, kom je ook in christelijke gemeenten tegen. Dat is een schande. De Bijbel leert ons iets heel anders dan verdeeldheid te zaaien en in stand te houden.”

Hankins kent voorbeelden van gemeenten waar ambtsdragers elkaar inmiddels met de nek aankijken omdat de een voor Biden en de ander voor Trump is. „Er zijn families die uiteengescheurd zijn vanwege verschil in politieke opvattingen en zelfs huwelijken lopen spaak.”

Sociale problemen

Het beeld dat evangelicals massaal op Trump stemmen, klopt volgens Hankins maar gedeeltelijk. „De meerderheid van de witte evangelicals doet dat inderdaad. Maar grote groepen zwarte evangelicals stemmen voor Biden. Dat komt omdat de Democraten meer aandacht hebben voor de sociale problemen van Afro-Amerikanen dan de Republikeinen. Zeker na de recente raciale onlusten is dat zo. En vergeet ook de evangelicale Latino’s niet. Die voelen zich verwant met de immigranten die uit Midden-Amerika komen. Zij hebben weliswaar begrip voor immigratiebeperking, maar de discutabele behandeling van mensen die illegaal de grens oversteken, accepteren zij niet. Zeker als kinderen van hun ouders worden gescheiden. Dat kunnen deze Latino-christenen niet meemaken. Het beeld onder de evangelicals is dus gedifferentieerd en de verdeeldheid dientengevolge groot.”

Voorkeur

Op grond van de Amerikaanse regels voor belastingvrijstelling mogen Amerikaanse predikanten niet publiek hun voorkeur uitspreken voor een bepaalde politieke kandidaat. De meesten doen dat dan ook niet vanaf de kansel. Toch blijkt uit een onderzoek dat LifeWay Research vorige week publiceerde dat 32 procent van de Amerikaanse predikanten op andere manieren laat blijken welke kandidaat de voorkeur heeft. Bij evangelicale, witte voorgangers is dat bijna altijd Trump. Een kleine groep onder hen geeft de voorkeur aan Biden. Sommigen zeggen geen keus te kunnen maken omdat ze niet willen kiezen tussen twee kwaden.

Het laatste standpunt werd recent verdedigd door de ook in Nederland bekende John Piper. Hij stelt dat Trump weliswaar, anders dan Biden, abortus afwijst, maar door zijn gedrag mensen tot zonde verleidt. Wayne Grudem, een goede vriend van Piper en in de VS bekend vanwege zijn publicaties over christelijke politiek, heeft zaterdag in een uitgebreid artikel afstand van dit standpunt genomen. „Een abortuswet en een antidiscriminatiewet zoals Biden die wil, moet je gehoorzamen. Dat gaat verder dan slecht gedrag. Dat kun je navolgen, maar dat hoeft niet.”

Jimmy Scroggins, predikant van de Family Church in Palm Beach (Florida) heeft christenen opgeroepen om elkaar de ruimte te geven verschillende politieke opvattingen te hebben. „Laat onder ons een politiek standpunt niet de lakmoesproef zijn voor de zuiverheid van het geloof en voor de oprechtheid van onze broederschap. Als mensen van hun politieke opvattingen hun geloof maken, dan zijn ze dwaallichten geworden. En dwaallichten zorgen voor schipbreuk.”

Russell Moore de voorzitter van de ethische commissie van de Zuidelijke Baptisten heeft eind vorige week in een brief aan de kerken erop gewezen dat de identiteit van een christen niet wordt bepaald door het geloof in een presidentskandidaat maar door het geloof in het kruis van Christus. „Het gaat niet om een politiek thuis hier op aarde maar om een eeuwig thuis in de hemelen.”