Belgische parlement gaat praten over abortus uit strafrecht

Met de decriminalisering van abortus in België zal ook de abortuspil nog gewoner worden. beeld RD

Het parlement in België gaat debatteren over het uit het strafrecht halen van abortus in België.

Het Belgische parlement besloot woensdag een debat te beginnen over „decriminalisering” van abortus. Dat gebeurde nadat uit een opiniepeiling zou zijn gebleken dat een meerderheid van de Belgen vóór zo’n stap is.

In België is het nog altijd een strafbare daad om een abortus buiten de wettelijk gestelde tijdsgrenzen te ondergaan. Abortus binnen twaalf weken na de bevruchting werd legaal in 1990, maar dan geldt nog wel een verplichte periode van zes dagen voor bezinning en overleg.

Gewetensnood

Aan de vooravond van de legalisering in 1990 liet de Belgische koning Boudewijn weten dat hij als rooms-katholiek de ondertekening van de wet niet voor zijn rekening kon nemen. Een tijdelijke abdicatie bracht toen uitkomst.

De afgelopen jaren hebben oppositiepartijen meermalen voorstellen gedaan om abortus uit het strafrecht te halen, waarbij steeds het argument was dat vrouwen die een abortus ondergingen „gestigmatiseerd” werden. Telkens werden hun voorstellen geblokkeerd. Deze week slaagden ze er wel in om een voorstel door de Kamer te krijgen.

Het is nu aan de regering om een stemming op de agenda te zetten. Olivier Maingain, leider van de liberalen in het Belgische parlement, riep woensdag ertoe op om een stemming nog vóór de start van het zomerreces in juli te agenderen.

„Normale leven”

Voorstanders van de regeling wezen er woensdag op dat België een van de landen is met het laagste aantal abortussen. Desondanks pleitten ze ervoor om abortus te zien als „iets wat bij het leven” hoort en daarom niet thuishoort in het strafrecht.