VNG vraagt steun aan minister in strijd tegen hoge zorgkosten ouderen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) op om samen te kijken naar maatregelen om de zorg voor ouderen betaalbaar te houden, zo meldt het AD dinsdag.

Volgens de koepelorganisatie maken gemeenten zich grote zorgen over de vergrijzing. De druk op de gemeenten is nu al groot en zal de komende tijd toenemen omdat mensen langer thuis blijven wonen, volgens de VNG.

De organisatie heeft voor enkele grote gemeenten, zoals Amsterdam, Rotterdam en Haarlem, berekend dat er in 2024 vele duizenden ouderen extra gebruik zullen maken van maatschappelijke ondersteuning. Daardoor stijgen de kosten voor de betrokken gemeenten de komende vijf jaar jaarlijks met ongeveer 7 procent.

„Gemeenten willen zich goed op de ontwikkelingen voorbereiden. Wij roepen het Rijk op om de zorgen van gemeenten gezamenlijk te verkennen. Als dat nu niet gebeurt, komt de ondersteuning en zorg voor de ouderen van morgen te veel onder druk te staan”, aldus de VNG.

Abonnementstarief

Andere oorzaken van de groeiende zorgkosten voor ouderen zijn de afnemende beschikbaarheid van mantelzorgers en de invoering van een nieuw abonnementstarief voor ondersteuning.

Het ministerie van Volksgezondheid liet aan het AD weten dat bij de zak geld voor de gemeenten al rekening wordt gehouden met de inflatie, stijgende zorguitgaven en demografische ontwikkelingen, zoals de vergrijzing.