Hogebeintum: kerk en vier woningen op hoogste terp van Nederland

Mooiste dorpen
De terp van Hogebeintum biedt uitzicht op de Waddenzee.
3

De kerktoren met windvaan steekt boven de bomen uit. Enkele boerderijen en wat woonhuizen staan rondom de hoogste terp van ...