Onderwijsraad: Bezin op inhalen leerachterstand

Onderwijs
beeld ANP, Koen van Weel

Focus op de opvang van leerlingen uit onveilige situaties, laat scholen zich voorbereiden op de herstart en het inlopen van ...