Sliedrechtse SGP-CU, CDA en PvdA samen verder

De haven van Sliedrecht. beeld Gemeente Sliedrecht

De fracties van de SGP-ChristenUnie, het CDA en de PvdA in Sliedrecht hebben geen vertrouwen meer in de samenwerking met lokale partij PRO Sliedrecht en zeggen die op.

Het onderlinge vertrouwen is verdwenen doordat er te vaak interne meningsverschillen zijn ontstaan, aldus fractievoorzitters Cees Paas (SGP-CU), Frank Dunsbergen (CDA) en Anton Huijzer (PvdA). “We betreuren het dat deze stap nodig is. Het is geen gemakkelijke keuze, maar we zien in deze omstandigheden onvoldoende basis om met PRO Sliedrecht verder samen te werken.”

Twee jaar geleden werd voor gemeente Sliedrecht een coalitieakkoord opgesteld, dat nog steeds de steun krijgt van de drie partijen. De fractievoorzitters geven aan dat voor de uitvoering daarvan een stabiele en betrouwbare coalitie noodzakelijk is. “Zowel stabiliteit als betrouwbaarheid ontbreken op dit moment”, aldus de voorzitters.

De portefeuilles worden tijdelijk verdeeld over de wethouders Spek (CDA) en Vat (SGP-CU). De verwachting is dat de PvdA op korte termijn de naam van hun kandidaat-wethouder bekend maakt.