LSVb: problemen voor meer studenten door wegvallen stageplek

Studentenvakbond LSVb voorziet niet alleen voor laatstejaarsstudenten studievertraging door het wegvallen van stageplekken door de coronacrisis. Mogelijk gaat dat ook gelden voor studenten van andere jaren, terwijl er voor deze categorie geen compensatieregeling is. De bond wil dat de minister van Onderwijs dit goed in de gaten houdt en de regeling eventueel verruimt.

Doordat nogal wat bedrijven en instellingen (deels) zijn gesloten vanwege de coronamaatregelen, kunnen studenten maar moeilijk een stageplek vinden. Huidige laatstejaarsstudenten van de universiteit of hbo kunnen bij studievertraging financiële compensatie krijgen van het Rijk. Maar van de latere lichtingen wordt verwacht dat ze hun studievertraging inhalen. „De vraag is of dat gaat lukken, terwijl het coronavirus doorsuist”, zegt de kersverse LSVb-voorzitter Lyle Muns.

Hij verwacht ook niet dat de huidige laatstejaars hun achterstand zo maar kunnen inhalen omdat er ook de komende tijd „nog geen terugkeer is naar normaal”.

Studenten kunnen vanuit huis wel colleges volgen en examen doen, maar voor bijvoorbeeld stages en practica ligt dat anders. „Bij een stage gaat het met name om het persoonlijke contact en het leren samenwerken”, aldus Muns. „Dat veel studenten geen stage kunnen lopen is wel iets wat ons zorgen baart.”

Volgens hem gaat het om „significante” aantallen studenten. „We weten niet hoeveel het er precies zijn en bij welke studies vooral de problemen zitten. We vragen de minister van Onderwijs om niet alleen dit jaar maar ook de komende jaren te monitoren hoe groot de gevolgen precies zijn.”