Kerken Goes werken samen voor hulpzoekende burger

De kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Goes. beeld Sjaak Verboom

Tien kerken in Goes gaan nauwer samenwerken om burgers te helpen die de weg naar gemeentelijke instanties niet kunnen vinden. Onder de naam Diamant Goes vormen de diaconieën van de deelnemende kerken samen een bereikbaarheidsteam om een luisterend oor te bieden aan hulpzoekenden en hen verder te helpen.

Diamant Goes is een onderdeel van het enkele jaren geleden opgerichte Diaconaal Platform Goes (DPG). In dat platform werken de diaconieën van de meeste kerken in de regio Goes samen: de protestantse gemeenten in Goes (Vredeskerk), Kloetinge en ’s-Heer Hendrikskinderen, de hervormde gemeente De Levensbron, de christelijke gereformeerde kerk, de gereformeerde gemeente en de vrijgemaakt gereformeerde kerk, het Leger des Heils, de vrije evangelische gemeente en de evangelische Rafaëlgemeente in Goes. Een aantal kerken doet binnenkort met het DPG mee of is op afstand betrokken.

De kerken werken samen met de gemeente Goes, zo bleek donderdag tijdens de presentatie. De vrijwilligers van het bereikbaarheidsteam Diamant Goes kijken of ze aan de hulpvragen kunnen voldoen via de voorzieningen van de gemeente. Lukt dat niet, dan schakelen zij hulpverleners uit de deelnemende kerken in. Omgekeerd kunnen ook bestaande organisaties zoals de welzijnsinstelling SMWO vragen neerleggen bij Diamant Goes.

Door de invoering van de Jeugdwet, de Participatiewet, de invoering van de WMO en passend onderwijs kregen gemeenten meer verantwoordelijkheid maar minder middelen.

Wethouder Van der Reest (SGP/ChristenUnie) van Goes zei donderdag bij de presentatie blij te zijn met de hulp van de kerken. Vanwege de slinkende budgetten vanuit het Rijk moet de gemeente steeds vaker een beroep doen op vrijwilligers. „Diamant Goes geeft een positieve impuls aan die capaciteit van vrijwillige hulpverleners in onze gemeente.”

De naam Diamant Goes verwijst naar diaconie en mantelzorg. Tegelijkertijd is er de associatie met de veelkleurige weerkaatsing van het zonlicht. „We hopen dat ons werk in al zijn kleurschakeringen, de verschillen in kerken, mag oplichten in de Goese samenleving door belichting van de Bron van het leven”, zei voorzitter Kees Eckhardt van het DPG desgevraagd.

Diamant Goes is naar buiten toe voortaan het gezicht van het diaconaal platform, aldus Eckhardt. „Diaconieën richtten zich in het verleden veelal op de eigen leden, maar door deze samenwerking wordt de oorspronkelijke gerichtheid van diaconieën naar buiten de gemeente extra inhoud gegeven.”

Het Goese platform startte zo’n anderhalf jaar geleden. Naast vertegenwoordigers van de diaconieën schuiven ook vrijwilligersorganisaties aan, zoals NPV Zorg voor het leven en Stichting Vluchtelingenwerk. Het bereikbaarheidsteam wordt geheel bemenst door vrijwilligers.

Eckhardt schat dat er in Nederland tussen de tachtig en honderd diaconale platforms actief zijn.