„IND-beleid bekeerlingen geregeld onzorgvuldig”

Maandoverzicht mei 2018
beeld ANP, Valerie Kuypers

Besluiten van de IND over asielaanvragen van bekeerlingen worden geregeld „onzorgvuldig en ondeskundig” genomen.

Dat stelt stichting Gave woensdag in een open brief aan staatssecretaris Harbers (Justitie).

De interkerkelijke stichting uit Harderwijk stuurde vorige maand –voor het eerst in haar bestaan– een protestbrief naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om zich te verzetten tegen de uitzetting van een christelijk gezin. Het gezin werd toch op het vliegtuig gezet naar een islamitisch land, waar het risico op vervolging „zeer ernstig” is. Het vertrouwen van Gave in de IND is daardoor „geschaad.”

Bekeerde_Immigrant-def„Iedereen gelooft bekeerde asielzoeker, behalve de IND”

De casus van het uitgezette gezin, waarover het Reformatorisch Dagblad woensdag bericht, staat niet op zichzelf, stelt Gavedirecteur Jan Pieter Mostert. „In de beoordeling van de geloofwaardigheid van bekeerlingen moeten wij met regelmaat concluderen –in 50 procent van de onderzochte dossiers– dat het besluit van de IND onzorgvuldig en ondeskundig is genomen.”

Adviezen

Gave beoordeelt jaarlijks ruim tachtig dossiers van bekeerlingen. De organisatie noemt het „ernstig” dat vertegenwoordigers van de IND expertiserapporten van onder meer Gave tijdens rechtszittingen „niet relevant” noemen in het dossier van de asielzoeker. „Daardoor wordt er niet ingegaan op inhoudelijke argumenten, maar worden ze van tafel geveegd.” Dit staat, aldus Gave, haaks op het standpunt van staatssecretaris Harbers dat dergelijke rapporten inhoudelijk meegewogen moeten worden.

In november nam de Tweede Kamer een motie aan die stelt dat de beoordeling van de geloofwaardigheid van onder andere bekeerde christenen moet worden verbeterd. Gave constateert nu dat contacten met de IND onvoldoende vertrouwen geven dat verbeteringen worden ingezet. Zij wijst erop dat ze op een eind maart verstuurde brief met adviezen, ondanks herhaald aandringen, geen reactie heeft vernomen.

2018-05-08-pkFLE2-asielzoekers-5-FC-V_webGesprek met bekeerde asielzoeker „lastig en mooi”

De inzet van Gave is niet om de beoordeling van bekeringsverhalen minder streng te maken. „Het is echter onacceptabel dat in individuele dossiers de geloofwaardigheid wordt tegengesproken door de IND op basis van bijvoorbeeld verkeerde vraagstelling, vooringenomenheid van medewerkers of allerlei onjuiste tegenwerpingen zonder dat dit verankerd is in een duidelijk beoordelingskader.”

Gave verzoekt Harbers „uitzettingen op te schorten en bekeerlingen (waarvoor gegronde bezwaren zijn aangevoerd) een nieuwe kans te geven, nadat uw werkwijze is verbeterd.” Eerder deze maand uitte ook de commissie-Plaisier, die eveneens bekeringen toetst, kritiek op de werkwijze van IND.

De IND wijst desgevraagd de kritiek van Gave op de recente uitzetting van een christelijk gezin van de hand. „Er is geen basis voor de conclusie dat de IND in deze zaak fouten heeft gemaakt”, aldus een woordvoerder.

Hij geeft aan dat Gave en de kerk waarbij het gezin betrokken was, vanuit hun eigen achtergrond een interpretatie van de verklaringen van de vreemdeling geven die de IND niet deelt. Op grond van privacy kan hij verder niet ingaan op „individuele afwegingen in deze zaak.”

„Wel kunnen we aangeven dat voorafgaand aan de uitzetting een zorgvuldige beoordeling heeft plaatsgevonden en dat uitzetting pas heeft plaatsgevonden nadat de beroepen van de vreemdeling door de rechtbank en de Raad van State zijn afgewezen”, aldus de IND-zegsman.