Christelijke zorg meer dan naam op gevel

Advertorial

Zorg dragen voor mensen is ontzettende verantwoordelijk werk, aldus Anne Bosman, bestuurder van Accolade Zorg. Deze zorg-organisatie geeft op verschillende manieren zorg aan mensen die niet meer (volledig) zelfstandig kunnen wonen. Met een zestal woonlocaties in verschillende regio’s, thuiszorg en dagbesteding is Accolade Zorg een gevarieerde zorgorganisatie met een expliciet christelijke achtergrond en visie.

Accolade Zorg biedt voor het grootste deel zorg aan ouderen, waaronder mensen met dementie of somatische klachten. De jongere doelgroep bestaat veelal uit mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Veel van deze mensen kunnen niet meer zelfstandig wonen en hebben intensieve (thuis)zorg nodig. Accolade geeft niet alleen langdurige zorg voor mensen die in één van de locaties wonen, maar ook kortdurende zorg.

Een kort verblijf in één van de verpleeghuizen is voor veel cliënten de tussenstap tussen in het ziekenhuis liggen en weer thuis wonen. Voor mensen die wel zelfstandig kunnen wonen maar die toch zorg nodig hebben is er de thuiszorg. Naast de thuiszorg is er ook nog de dagbesteding, waar bijvoorbeeld cliënten die thuiszorg krijgen heen gaan. „Deze mogelijkheid is fijn om de mantelzorgers te ontlasten.” De dagbesteding biedt een dagprogramma met activiteiten, zodat de ouderen in gezelschap bezig kunnen zijn met spelletjes of andere dingen.

Zorg is niet alleen lichamelijk, maar juist deze persoonlijke aandacht is ontzettend belangrijk. Accolade Zorg heeft ruim achthonderd mensen in dienst, maar is altijd op zoek naar meer werknemers en vrijwilligers. „De zorgvragen nemen toe, er zijn steeds mensen nodig om die zorg te verlenen.”

Identiteit

De woonlocaties van Accolade Zorg zijn open voor iedereen. Werknemers moeten echter een christelijke levensovertuiging hebben. „Het respecteren van de christelijke overtuiging alleen is voor ons niet genoeg. Wij willen zorg geven vanuit de motivatie om de liefde van God door te geven.”

De christelijke identiteit is in de hele organisatie merkbaar. Bosman: „Het bieden van christelijke zorg is meer dan alleen een naam op een gevel. Natuurlijk komt het christen zijn naar voren in het openen en sluiten van maaltijden en het organiseren van diensten in de woonlocaties. Maar meer nog komt het naar voren in de persoonlijke benadering van de zorg. Er is oog voor de cliënten en ruimte voor zingevingsgesprekken.

Voor de medewerkers heeft Accolade Zorg een breed scala aan groei- en opleidingsmogelijkheden. Wie -bijvoorbeeld- binnenkomt als verzorgende kan verplegende worden, een overstap van niveau 3 naar niveau 4. Maar ook instroom vanuit andere sectoren is mogelijk. „Goede zorg begint bij jezelf” schrijft de website van Accolade: „Je krijgt hier alle ruimte om te groeien. En we letten erop dat je je werk goed kunt combineren met je thuissituatie.”

Er is in de zorg toenemende aandacht voor het welzijn en welbevinden van de cliënten. En dat houdt niet op bij een bingo-avond, maar het uit zich meer in ruimte voor onverdeelde aandacht, passende activiteiten en persoonlijke gesprekken. Het imago van het werk in de zorgsector is dan ook aan het veranderen. „Als je realistisch kijkt, zijn de salarissen gewoon goed en hebben we prima werkomstandigheden. De flexibele werktijden zijn voor veel werknemers eerder een kans dan een belemmering, omdat ze op die manier werk en privé beter kunnen combineren. Het is heel mooi om door je werk concreet dienstbaar te kunnen zijn. De zorgsector is soms zwaar maar vooral dankbaar werk.”

Werken bij Accolade Zorg

Myrthe is een van de 800 collega’s bij Accolade Zorg. Zij laat in haar werk de cliënten liefdveolle zorg en persoonlijke aandacht ervaren. Sinds juni is afgestudeerd als Verzorgende IG. „Ik heb nu een baan als woonbegeleider op een afdeling voor dementiezorg bij Accolade. Werken bij Accolade vind ik fantastisch, het geeft mij veel flexibiliteit en ik krijg mogelijkheden! Op deze manier krijg ik de kans om door te groeien, meer te leren en mijzelf te blijven ontwikkelen”.

Vacatures

- Verpleegkundige niv 4/5 afdeling NAH in Hart van Vathorst

- Woonbegeleiders PG-afdeling in Hart van Vathorst

- Woonbegeleiders Somatiek Wijngaard

- Woonbegeleider afdeling GP Wijngaard

- Verpleegkundige niveau 4 leerafdeling Wijngaard

Accolade Zorg

Dennenweg 2

3735 MR Bosch en Duin

030-6973400

info@accoladezorg.nl

www.accoladezorg.nl