Deze week mochten Nederlanders van 18 jaar en ouder stemmen. Vind jij dat er ook stemrecht voor jongeren moet komen?

Ruben: „Hoe graag wij als jongeren ook zouden willen stemmen, ik vind het goed dat je in Nederland pas vanaf je achttiende mag stemmen. Op die leeftijd heb je vaak ook een andere visie op politiek dan iemand die nog in de brugklas zit.”

Annelien: „Ik vind juist wel dat jongeren van onze leeftijd mogen stemmen. Maar mijn idee is om een jongerenstem voor de helft te laten meetellen.” 

Anniek: „Dat ben ik het niet met je eens, Annelien. Al die halve stemmen leveren een hoop extra rekenwerk op. Bovendien denk ik dat je als achttienjarige ook beter kunt nadenken over belangrijke politieke onderwerpen.” 

Joëlle: „Jongeren begrijpen de wereld minder goed. Daarom is zo’n halve stem wel een goed idee.”

Julianne: „Het is belangrijk dat je de standpunten van de verschillende partijen goed kent voordat je ergens op gaat stemmen. Ik ben bang dat jongeren zich daar niet serieus in verdiepen en daarom ben ik het met Ruben eens dat het beter is als jongeren onder de achttien niet mogen stemmen.”

 

Het lijkt erop dat Mark Rutte opnieuw onze minister-president gaat worden. Wat vind jij daarvan?

Julianne: „Ik vind dat Mark Rutte het goed doet, maar het zou fijner zijn als er iemand van de christelijke partijen minister-president zou worden.”

Anniek: „Kees van der Staaij bijvoorbeeld. Ook omdat hij in de Tweede Kamer goede vragen stelde over de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld over de avondklok. Maar het is niet realistisch dat hij minister-president gaat worden. Daarom hoop ik dat Mark Rutte het gewoon weer wordt, want hij heeft ook veel ervaring met de coronacrisis.”

Joëlle: „Ik ben het eens met Anniek dat het fijn is dat Mark Rutte ervaring heeft met deze coronacrisis. Ook vind ik dat Rutte ingewikkelde zaken helder kan uitleggen en dat hij goed kan debatteren.”

Ruben: „Mark Rutte oogt als een aardige, energieke man die vol passie en enthousiasme zijn werk doet. Op zich ben ik blij dat we waarschijnlijk weer een rechtse minister-president krijgen, maar ik maak me ook wel zorgen over zijn standpunt over abortus, euthanasie en de koopzondagen. De afgelopen tien jaar onder Rutte is gebleken dat deze belangrijke thema’s bij Rutte niet in goede handen zijn.”

Annelien: „Ik ben het niet met jullie eens. Het kabinet heeft onder leiding van Rutte grote fouten gemaakt met bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Daardoor zijn veel mensen het vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt. Ik vind dat Mark Rutte daar ook de gevolgen voor moet dragen. Wat mij betreft is het daarom tijd voor een andere premier.”

 

Heb jij politieke ambities?

Anniek: „Als ik de politiek in ga, dan het liefst in de Provinciale Staten denk ik, net als m’n vader. Het mooie van de Provinciale Staten is dat daar besluiten worden genomen over je eigen provincie. Debatteren lijkt me ook leuk. Een paar jaar geleden won ik nog een debatwedstijd op een open dag van de SGP. Als ik het voor het zeggen zou krijgen dan zou ik eerst de huidige abortuswet willen afschaffen. Maar er moet wel goede zorg komen voor de mensen die een abortus overwegen. ”

Ruben: „Het lijkt me leuk om de politiek in te gaan, bijvoorbeeld in de gemeenteraad. Ik zit nu ook al in de SGP-jongerencommissie van Schouwen-Duiveland. Als ik de baas word, wil ik twee dingen veranderen: christelijke waarden en normen terug laten komen in de samenleving en het leven beschermen. Ik vind dat het leven in Gods hand ligt, en niet in die van mensen.”

Julianne: „Politiek is niks voor mij. Ik denk dat ik mij veel te snel laat overtuigen door anderen. Dat is niet handig in de politiek. Als ik de baas zou zijn, lijkt het me net als Ruben goed om abortus en euthanasie af te schaffen.” 

Annelien: „Politiek lijkt me heel leuk, maar het is niet per se een droom van mij. Net als de anderen vind ik vooral abortus en euthanasie belangrijke onderwerpen die veranderd moeten worden in Nederland.  

Joëlle: „Ik weet niet of ik later de politiek in zou willen. Maar als ik het voor het zeggen zou hebben dan wil ik de mensen erop wijzen dat God echt bestaat en alles bestuurt. Dat we daarom bijvoorbeeld niet alleen op het vaccin moeten vertrouwen maar ook tot God moeten bidden.”