Het was maandagmorgen vroeg dag op het Van Lodenstein College (VLC); om zeven uur vergaderde het crisisteam, vertelt Willem de Potter, bestuursvoorzitter van de scholengemeenschap voor middelbaar onderwijs en van het Hoornbeeck College. „We hebben op dit moment meer vragen dan antwoorden. Het staat vast dat we het onderwijs zo snel mogelijk willen hervatten.”

De basisvoorzieningen om het onderwijs op afstand mogelijk te maken zijn aanwezig, aldus De Potter: „Wel is het zo dat we ook praktijkonderwijs op onze scholen geven. We zullen dus per vak moeten kijken naar de mogelijkheden.”

De stages van studenten van het Hoornbeeck College gaan over het algemeen wel door. De mbo-school besloot zaterdag al om in ieder geval maandag en dinsdag te sluiten. De locatie in Apeldoorn ging voorlopig helemaal dicht nadat daar officieel vastgestelde coronabesmettingen waren gemeld. Het Hoornbeeckpersoneel bereidt momenteel afstandsonderwijs voor. Doel is dat het onderwijs gewoon doorgaat.

Ook op de Pieter Zandtscholengemeenschap is nog veel onduidelijk over de manier waarop de lessen de komende weken gegeven worden, vertelt bestuursvoorzitter Johan van Putten.

Maandagmorgen vergaderde de schoolleiding en kwamen de vakgroepleiders naar school om te bespreken wat de mogelijkheden voor afstandsonderwijs zijn.

Ook kinderen van ouders die werkzaam zijn in vitale beroepen waren welkom. Van Putten: „Er is een conciërge aanwezig voor de noodzakelijke opvang.”

Van Putten wil het idee dat de leerlingen de volgende weken vakantie hebben, uit de wereld helpen. „Aan de andere kant moeten we ook realistisch zijn; het niveau van het onderwijs kunnen we niet op hetzelfde peil houden als normaal.”

De bestuursvoorzitter wil ervoor waken gebruik te maken van „een wildgroei aan allerlei digitale tools.” „Dat schept allemaal maar verwarring. Het streven is daarom vooral gebruik te maken van ons al bestaand instrumentarium, zoals de elektronische leeromgeving Magister.”

Hoewel de examenkandidaten de volle aandacht krijgen, ziet Van Putten hun situatie niet heel somber in. „Ze weten wat ze moeten kennen en kunnen en de meeste stof is al uitgelegd.”

Beeldverbinding

Op de Jacobus Fruytierscholengemeenschap vergaderde maandagmorgen een crisisteam, aldus bestuursvoorzitter Frans van Hartingsveldt. „Vorige week zijn we al begonnen met de voorbereidingen. Zo hebben we de digitale leeromgeving itslearning ingericht. Op dit moment beraden we ons op de vraag op welke manier leerlingen een beroep kunnen doen op docenten.”

Driestar hogeschool is druk bezig om onderwijs op te zetten via Microsoft Teams, vertelt manager Arjan van Tol. Via dat platform kunnen studenten en docenten contact hebben via livestreams en chat. Ook is het mogelijk documenten te delen en filmpjes op te nemen. „Als er nu een les op het rooster staat, is de docent op dat moment in principe beschikbaar. We hopen zo dat studenten geen studievertraging oplopen.”

Nu de basisscholen dicht zijn, kunnen stagiairs mogelijk via hun school een bijdrage leveren aan de opvang van kinderen of het organiseren van thuisonderwijs. „Dat geldt dan gewoon als stagetijd.”

Ook de Christelijke Hogeschool Ede gaat onderwijs online aanbieden. Dat gebeurt via de onlineleeromgeving Its, dat de school nu al gebruikt. Elke opleiding bekijkt hoe de lessen en opdrachten precies vorm krijgen, vertelt woordvoerder Margreet van der Hauw. „Studenten journalistiek kunnen bijvoorbeeld interviews telefonisch doen. Maar voor verpleegkundestudenten zit het fysiek oefenen met beroepsvaardigheden er voorlopig niet in.” Of stages kunnen doorgaan, verschilt ook per beroepstak.