Pieter vindt dat scholieren die dit jaar examen doen, gecompenseerd moeten worden voor de gemiste lessen. Bijvoorbeeld door de resultaten van centrale examens minder zwaar mee te laten wegen of gemaakte fouten minder hard af te straffen dan in andere jaren. „Als de experts zeggen dat centrale eindexamens vanwege de volksgezondheid helemaal niet kunnen doorgaan, vindt het merendeel van onze achterban het prima om de cijfers die voor schoolexamens zijn gemaakt, als eindcijfer te geven”, zegt Lossie op basis van een enquête onder 16.000 scholieren.

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 11 procent van de scholieren ‘‘heel erg bang’’ is om besmet te raken met het coronavirus. Een krappe helft van de leerlingen vreest een leerachterstand op te lopen.

Het ministerie van Onderwijs komt vermoedelijk dinsdag met meer duidelijkheid over hoe om te gaan met de examens, zegt Lossie. „Ik hoop in ieder geval dat scholieren niet al te veel hinder gaan ondervinden van het coronavirus.”

Onderwijsminister Arie Slob zei zondag hoge prioriteit te gaan geven aan de eindexamenleerlingen in het voorgezet onderwijs en mbo.


Lees hier een interview met Pieter Lossie.