Terwijl de dauw nog op het gras ligt en de zon zijn eerste stralen laat zien, vertellen zes jongeren aan de hand van Psalm 130 over een leven met God in een wereld vol diepten. „Als je in de wereld om je heen kijkt naar wat er allemaal gebeurt, lijkt het soms alleen maar bergafwaarts te gaan”, merkt Ewout op. „Er is het coronavirus en er zijn natuurrampen, oorlogen en hongersnoden.”

In het persoonlijke leven van Wietske zat dit jaar ook niet alles mee, vertelt ze. „Ik heb een moeilijke periode achter de rug waarin ik diepten heb ervaren.” Ook val je jezelf zo vaak tegen, zegt Martine. „Er zijn momenten dat ik last heb van mijn zonden.” Ewout herkent dat en vult aan dat de schepping door de zonde ontzettend ver bij Gods bedoeling vandaan is gekomen. „De wereld was volmaakt en mooi. Hoe het nu is, zo heeft God het niet bedoeld. Ook in mijn eigen leven merk ik de gevolgen van de zondeval. Iedere dag doe ik zonden. Aan het eind van elke dag heb ik vergeving nodig over legio dingen die fout zijn gegaan.”

De psalmdichter vraagt zich hardop af wie er zou kunnen bestaan als de Heere de ongerechtigheden aanziet. „Als we gestraft zouden worden voor al onze zonden, zouden we geen gelukkig leven hebben”, zegt Leonore. „Dan ziet de toekomst er verschrikkelijk uit.” „God is rechtvaardig en straft het kwaad”, merkt Alinda op. „Maar Hij wil de zonde graag vergeven als we deze aan Hem belijden”, vult ze zichzelf aan. 

Gods genade is een enorme troost, meent Lisa: „Ook al doe je iedere dag dezelfde zonde, steeds mag je weer bij God terecht om vergeving te vragen. Hij wíl je zonden dan ook wegnemen.” „Niet omdat we daar recht op hebben, maar omdat God in Zijn Woord Zich als genadige God openbaart”, vult Martine aan. „Het staat in de Bijbel dat God onze zonden wil vergeven als we die Hem belijden. De psalmdichter vestigt daarom zijn hoop op de HEERE en Zijn Woord.” „Hoewel vergeving vragen niet altijd gemakkelijk is, wordt er daarna wel een gewicht van je afgenomen”, weet Lisa. „Je hoeft daarna niet meer rond te lopen met de verkeerde dingen die je hebt gedaan.”

Terwijl de zon zich boven de horizon verheft, gaat het gesprek met de jongeren verder. Wat zal het nieuwe jaar brengen? Het jaar 2020 liep anders dan verwacht. Hoe ziet 2021 eruit? Zullen onze familieleden gezond blijven? En ikzelf? Hoe zal de kerk standhouden? Veel is onzeker. Maar één ding niet: langzaam komt de zon op. Dwars door alles heen breekt Gods koninkrijk baan. De eerste stralen zijn al zichtbaar.

De psalmdichter van Psalm 130 kijkt met verlangen uit naar de morgen. Hij roept daarom Israël op om net als hij op de Heere te vertrouwen. Hij is de God van het verbond. Hij is de God die verlossing wil schenken. Ga daarom in geloof met deze God het nieuwe jaar in. Hij wil verlossen uit de diepste diepten en vergeving schenken aan de grootste zondaar. Aan de hand van deze trouwe God ben je veilig en kun je met hoop en zekerheid het nieuwe jaar tegemoet.