Wat bedoel ik daarmee? Jouw en mijn godsdienst moet echt, oprecht, eerlijk en grondig zijn. Niet halfslachtig, oppervlakkig, vormelijk, onecht of nagemaakt. 

Werkelijke godsdienst is geen schijn, een net doen alsof, een oppervlakkig gevoel, een tijdelijke belijdenis en uiterlijk vertoon. Werkelijke godsdienst is innerlijk, degelijk, wezenlijk, levend en blijvend. 

We kennen het verschil tussen goedkope munten en echt geld. Tussen massief goud en klatergoud. Tussen verzilverd metaal en echt zilver. Tussen echte edelstenen en imitatiestenen. Houd die dingen in gedachten bij dit onderwerp.

Wat is het karakter van onze godsdienst? Is die echt? Ons geloof kan wel zwak zijn en met veel onvolkomenheden vermengd, maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom of ons geloof echt is, oprecht en waarachtig. 

 

Noodzakelijk

De tijden waarin we leven maken het noodzakelijk hieraan aandacht te besteden. Het kenmerkende van veel godsdienst in deze tijd is dat ze niet werkelijk is. 

Dichters zeggen wel eens dat de wereld vier verschillende stadia doormaakt. We hebben een gouden eeuw, een zilveren eeuw, een bronzen eeuw en een ijzeren eeuw gehad. Ik laat nu in het midden of dat juist is. Maar ik ben bang dat we niet behoeven te twijfelen aan het karakter van de tijd waarin wij nu leven. In het algemeen is het een tijd van onedel metaal en vermenging. 

 

Meten

Als we de godsdienst meten aan de mate waarin ze voorkomt, dan is er sprake van veel godsdienstigheid. Maar als we die meten aan haar wezenlijke hoedanigheid, dan schiet er niet veel over. In alle opzichten willen we dan ook meer realiteit. 

Heb jij het verlangen om naar de hemel te gaan als je sterft? Wil je een godsdienst hebben die jou in dit leven troost biedt, in het sterven hoop geeft en die Gods oordeel op de laatste dag zal kunnen doorstaan? Keer je dan niet af van het onderwerp realiteit. Ga eens in alle rust na of jouw christendom òf werkelijk en waar, òf halfslachtig en oppervlakkig is.  

 

Uit: ”Christen-zijn in het dagelijks leven. Over de praktijk van het geloof”