Het christelijk geloof is niet gemakkelijk of goedkoop. Het is niet van: 'Tsjakka, je kunt het", en klaar is Kees. Of van: 'Word christen en alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon." Het christelijk geloof is soms een worsteling en stelt je voor vragen.

Jij zit ook met een probleem. Er gebeuren dingen in het leven die je niet kunt begrijpen. Dat een vriendin zelfmoord pleegt, dat kan niet goed zijn. Probeer je voor te stellen hoe ze op het laatste moment van haar leven was. En dan de verbijstering en machteloosheid van hen die achterblijven. Waarom moet zoiets gebeuren? Onverteerbaar.

Waarom? Dat is een logische vraag. En volgens mij is het ook goed. Stel die vraag maar. Als je er niets van begrijpt. Als het allemaal zo zinloos lijkt. In de Bijbel staan ook veel waaromvragen. Denk alleen maar aan het: 'Waarom hebt Gij Mij verlaten?"

Het punt is: aan wie stel die vraag? Waar zoek je antwoord? Bij jezelf? Als je nog niet wedergeboren bent, is de duivel je geheime adviseur. Als je bij hem je vraag neerlegt, wordt het antwoord langzamerhand wel duidelijk. Het is eigenlijk niet zo moeilijk. God zegt wel dat Hij wijs is, en liefde, en almachtig, maar dat is Hij niet. God doet maar. Hij laat het allemaal maar gebeuren. Dat is het antwoord van de duivel. Zijn missie is God verdacht maken. Dan kom je er wel uit, maar je gaat steeds meer op de duivel lijken: somber en verbitterd.

Neem je waaromvraag serieus. Maar zorg wel dat je de vraag goed adresseert. Leg deze vraag bij de Heere neer. Klop vastberaden en aanhoudend op het luikje in de hemel.
Als de Heere dan goedertieren het luikje opent, krijg je antwoord. Misschien geen antwoord in de zin dat je nu ineens begrijpt waarom God zulke dingen toelaat, maar wel een antwoord in de zin dat God er Zijn licht over laat vallen. Waarover? Over Zichzelf. Wie Hij is. Als je die lichtbundel volgt, kun je je ogen er bijna niet meer van afhouden. En vanaf Hem weerkaatst dat licht ook op jou. Wie jij bent. In dat licht komen ook gebeurtenissen te staan. Dan zijn er geen vragen meer. Wie Hem volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben (Joh. 8:12).

Dan is er rust en vrede, zelfs al begrijp je de Heere niet. Je weet: wat God doet, is volmaakt en goed. Niet omdat je het snapt, maar omdat je gelooft.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.