Dat is vanuit jou gezien waar. Maar vanuit God bezien niet. Al die ‘toevallige’ dingen gaan precies zoals Hij het wilde. Zelfs het lot –en hoe toevallig is dat wel niet– wordt door God bestuurd. „Het lot wordt in de schoot geworpen, maar het gehele beleid daarvan is van de Heere”, zie Spreuken 16:33.

Waaruit blijkt dat God inderdaad alles bestuurt?

Uit de natuur en uit de Bijbel. Wat de natuur betreft: kijk maar eens naar de dieren. Zouden die werkelijk voor zichzelf kunnen zorgen? Verdiep je eens in het heelal. Wat een bijzondere samenhang! 

Sta ook eens stil bij de opkomst van wereldrijken, de afloop van oorlogen en het verloop van grote gebeurtenissen in de wereld. Kijk naar de mensen om je heen en zie hoe ze verzorgd worden. Wil je beweren dat God er Zijn hand niet in heeft? Dan ben je óf een atheïst, óf je bent zo blind als een mol.

Volgens mij kan ik best voor mezelf zorgen.

Denk dat niet te snel. God zorgt ervoor dat je in leven blijft. Ook al eet en drink je genoeg, het zou je geen nut doen zonder Hem. „Want in Hem leven wij en bewegen ons en zijn wij”, zie Handelingen 17:28. Wees ervan overtuigd: als Gods onderhoudende kracht ook maar één ogenblik weg is, sterf je. Je kunt dus helemaal niet voor jezelf zorgen.

God kan mensen ook op een bijzondere manier onderhouden. Denk aan Elia, die veertig dagen lang niet at of dronk. Of aan de vrienden van Daniël, die een vurige oven overleefden.

Als God overal bij is, dan is Hij ook de Oorzaak van de zonden die ik doe.

Absoluut niet. Je moet verschil maken tussen een daad op zichzelf –zoals willen, zien, horen en praten– en een daad die je aan de wet van God kunt toetsen. Gods medewerking heeft alleen betrekking op de daad zelf en niet op het zondige in een daad.

Een voorbeeld: een ruiter zorgt ervoor dat een paard gaat rennen. Als het dier echter hinkt, ligt dat niet aan de ruiter maar aan het paard. God is de Oorzaak van jouw daad, maar jij bederft zelf die daad met je zondige natuur. De oorzaak van de zonde is niet God, maar ben jij.