Wij geloven in de onfeilbaarheid van de Bijbel. Wat dit betekent, is op een prachtige en ook eerbiedige wijze beleden in de artikelen 3 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Intussen zijn er in de loop van de eeuwen heel wat vragen gesteld over die onfeilbaarheid van Gods Woord. Naarmate het aantal atheïsten toenam, werden die vragen steeds feller en klonk steeds stelliger de bewering dat er zo veel fouten in de Bijbel staan dat het wel een menselijk boek móét zijn. Tegenwoordig kun je op internet hele lijsten met zogenaamd onjuiste of tegenstrijdige Bijbelteksten aantreffen. Achter zulke zaken zien we de invloed van de duivel, die niet voor niets de vader der leugenen genoemd wordt. Hij heeft er alle belang bij als mensen aan de waarheid van het Woord twijfelen en hun leven niet gelovig op dat Woord leren funderen.

Ook als je wél verlangt om je houvast in Gods Woord te vinden, kun je op teksten stuiten waarvan je denkt: „Hoe zit dat?” Wellicht dat je op die manier al lezend in de Bijbel tegen die tekst uit 1 Samuël 17 aangelopen bent.

Inderdaad een beetje vreemd dat er staat dat David Goliaths hoofd naar Jeruzalem heeft gebracht, terwijl het nog jaren zou duren voordat hij die stad zou innemen én de naam Jeruzalem zou geven.

Toch is er een redelijk eenvoudige verklaring voor dit ‘probleem’ te geven, namelijk om aan te nemen dat David dit niet meteen na de dood van Goliath heeft gedaan, maar pas naderhand. Er zijn trouwens verklaarders die iets dergelijks aannemen ten aanzien van de mededeling waar vers 54 mee vervolgt, dat David Goliaths wapens „in zijn tent” heeft gelegd. Daarbij zou je niet aan Davids eigen tent, maar aan Gods ‘tent’ moeten denken: de tabernakel, waar Goliaths zwaard in 1 Samuël 21 inderdaad blijkt te liggen!

Omdat ik geloof in de onfeilbaarheid van Gods Woord, geloof ik ook dat er voor iedere schijnbare tegenstrijdigheid in de Bijbel een redelijke verklaring te vinden is. Het kan zijn dat bepaalde dingen voor ons in dit leven verborgen blijven. God is wijs in het openbaren van wat voor onze zaligheid nodig is. Maar als het gaat om het verstaan van de Schrift is het van het grootste belang dat we biddend om de verlichting met de Heilige Geest in het Woord lezen, dat we de tekst in de context lezen én dat we Schrift met Schrift vergelijken.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.