Je groeit op in een ingewikkelde tijd. Niet alleen vanwege corona. Ook als dat min of meer voorbij zal zijn, blijft de wereld waarin we leven verwarrend, moeilijk en onzeker. Dat is hij altijd, maar het wordt steeds sterker. Je hebt misschien nu al weleens dat gevoel: je basisschooltijd was ‘vroeger’. De wereld verandert razendsnel. Soms voelt dat fijn. Er komen nieuwe apparaten en nieuwe mogelijkheden. Soms voelt het ook eng. Wat gaat er nog komen? Er is corona, het klimaat verandert en de ontwikkelingen met computers en robots gaan razendsnel. En dan hebben we het nog niet over de verandering in het denken over gender.

Nou, met zulke ontwikkelingen heeft The Great Reset –een plan van mensen met een belangrijke positie in de wereld– alles te maken. Volgens deze voorname mensen moet de wereld anders, en is de coronacrisis daar een goede gelegenheid voor. Ze hebben gelijk dat er dingen verkeerd gaan. Het probleem is echter dat zij verandering willen zonder bekering, een toekomst zonder God. Dat levert geen goede wereld op.

Maar zijn wij zelf geen onderdeel van dit probleem? In het leven van veel kerkmensen speelt God geen hoofdrol. Is dat bij jou ook zo? Dan weet je eigenlijk niet waarvoor je leeft. Je steekt misschien veel energie in je studie of werkt hard voor een huis, zodat je voorbereid bent op later. Maar ben je geestelijk ook voorbereid op een christelijk leven in deze wereld? En ben je voorbereid op een tijd van verdrukking? En nóg verder: ben je voorbereid op de eeuwigheid? Want daar gaat alles naartoe. Zoals Salomo het zegt: „Verblijd u, o jongeling! in uw jeugd (…) maar weet, dat God, om al deze dingen, u zal doen komen voor het gericht.”

We zijn veel bezig met dingen van deze aarde. Dat is gevaarlijk. Als we niet voorbereid zijn op de Toekomst, zijn we ook niet voorbereid op de toekomst. Dat is een gemis. Want wie zijn de beste wereldburgers? Hemelburgers.

Let daarom op de Heere Jezus. Hij wees voortdurend op de ernst en de vreugde van de eeuwigheid: „Gaat in door de enge poort!” En juist omdat Hij wist van de eeuwigheid had Hij oog voor de noden van de tijd. Omdat Hij niet voor Zichzelf leefde. Ik hoop dat Hij je Voorbeeld is. En daarom eerst en vooral dat Hij je Verlosser zal zijn. Wie uit en bij Hem leeft, is echt voorbereid.