Advent en corona. Passen die twee bij elkaar? Duwt corona advent weg? Dat hoeft niet. Juist in coronatijd is er alle reden om aandacht te vragen voor advent. Advent betekent de verwachting van Christus’ komst. En ook de verwachting van zijn wederkomst.

Ik wil een paar dingen meegeven om over na te denken. Het leven is onzeker. Besmetting met een virus dat ernstige gevolgen kan hebben, is opeens heel dichtbij. Ik merk in mijn omgeving dat ook jongeren daar onzeker van worden. Mensen zijn soms echt bang zijn. Maar soms denk ik, ik zeg het voorzichtig: Het geeft niet als je onzeker wordt, dat wilde ik al langer. Vertrouwden we niet op een goede gezondheid? We konden wel tegen een stootje. En nu moeten velen in quarantaine. Nooit aan gedacht, maar het moet. Daar zit toch een les in?

Ik hoop dat die quarantaine-tijd rijk gezegend wordt. Juist in adventstijd! Je krijgt meer gelegenheid om na te denken over je leven, over dit bijzondere jaar, over de preken die je hoorde. Het is echt niet erg –zelfs verstandig– als je je een uur afsluit voor de contacten met de buitenwereld. Je telefoon een uur wegleggen, dat moet toch kunnen? Sta maar eens een uurtje stil bij je leven en bij de naderende eeuwigheid. Zestig minuten is daarvoor te weinig, maar begin er maar mee. Alles stil. In stilte over je Bijbel gebogen, in stilte je knieën buigen. Geen afleiding. Joh, dat kan een rijk gezegende quarantainetijd voor je worden! Dat gun ik je van harte.

Je vraag komt ook wel op me af. Sta ik in deze tijd in mijn preken, in alles wat ik zeg en schrijf genoeg stil bij het hart van het Evangelie? Dat is Christus’ komst in deze wereld om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Ja, daar mag en moet het over gaan in deze bijzondere tijd. Dat is een boodschap met verwachting. 

Ik geef nog een klein beetje uitleg waarom het vaak over corona gaat. Kerkenraden hebben er dagelijks mee te maken. Steeds moeten ze beslissingen nemen, steeds lopen ze tegen beperkingen aan in bijvoorbeeld het bezoeken van mensen. Corona gaat bijna automatisch dagelijks met hen mee. En ja, daar praat je gemakkelijk over.

Maar, je hebt gelijk, het kan teveel worden. Daarom wil ik je vriendelijk bedanken voor je goede vraag. Blijf zulke vragen vrijmoedig stellen.