„Ook eerder had ik een verlangen om in het Woord van God te lezen”, vertelt Maartje. De twintiger studeerde theologie in Ede. „Maar vaak vulde ik dat verlangen op met iets anders. Dan ging ik bijvoorbeeld een lied of een preek op YouTube luisteren. Maar ik realiseerde me dat je veel kunt weten over God en geloof, maar toch de kern kunt missen. Het gaat erom dat je omgang hebt met Jezus en Zijn woorden tot je neemt. Hem écht leren kennen gaat verder dan wat dingen over God weten.”

Ze was heel benieuwd hoe andere jongeren dat beleefden. Via Instagram stelde ze haar volgers een aantal vragen over Bijbellezen. Wat bleek? Heel veel jongeren hebben er moeite mee de Bijbel te lezen. Maartje: „Daarover ging ik verder denken. Een jongen uit mijn kerk was van plan om aan de hand van een rooster in een jaar de Bijbel door te lezen. Dat inspireerde mij.”

WhatsAppgroep

Ze besloot ook dit rooster te volgen én ze daagde anderen via Instagram uit daaraan mee te doen. De belangstelling was overweldigend. Zo’n 190 mensen meldden zich aan voor de WhatsAppgroep Lees je Bijbel. Twintig van hen haakten in de eerste maand af. Maartje: „Ik wist niet eens dat er meer dan honderd mensen in een appgroep pasten.”

Haar ervaring met de groep en het Bijbelrooster is tot nu toe positief. „Soms is het moeilijk om te beginnen met lezen. Het besef dat je het gezamenlijk doet, helpt dan. Ook is het mooi om ervaringen te delen in de app.” Toch zou ze anderen adviseren om niet alleen online in gesprek te gaan over Bijbellezen. „De gemeenschap met christenen online kan de gemeenschap in een kerk niet vervangen. Het is belangrijk dat je elkaar echt ontmoet en elkaar in de ogen kunt kijken.”

Gedachten

Maartje gelooft dat Bijbellezen grote invloed kan hebben op je gedachten en uiteindelijk op je hart en je leven. „Paulus schrijft: „Het woord van Christus wone rijkelijk in u.” Maar bij mijzelf merk ik dat er vaak andere woorden en gedachten in mij wonen. Soms denk ik: Wie is God? Waar zie ik Hem in mijn leven? Bestaat Hij eigenlijk wel? Het doet ertoe waar ik mijn tijd mee vul. Wat ik zie, hoor en lees beïnvloedt mijn denkpatroon. Daarom is het zo belangrijk om Gods Woord door hart en hoofd te laten gaan.”

„Dagelijks Bijbellezen past totaal niet in onze cultuur”, stelt Maartje. „We zijn het gewend om te gaan voor snelle kicks, ook geestelijk. Ik ben een paar keer in een klooster geweest. Daar heb ik gezien hoe goed discipline is. De zusters daar zingen steeds weer de psalmen en lezen uit de Bijbel. Ze vragen zich niet af: Is dit fijn? Nee, ze kiezen ervoor omdat ze zich voorgenomen hebben hun leven aan God toe te wijden. Zo is het ook met Bijbellezen. Je doet het niet voor een goed gevoel, of om een taak van je takenlijstje te schrappen. Het is iets van het hart. Ik verlang ernaar door het lezen van de Bijbel God beter te leren kennen en Hem steeds meer lief te leren hebben.”


Voor de serie ”Bijbellezen in 2020” gaat het HJW in gesprek met jongeren over hoe en waarom zij de Bijbel lezen. Deze maand deel 1.