God werkt wereldwijd. Stefan wijst op een tekst in Openbaring 7 waarin staat dat straks in de hemel mensen uit alle geslachten, volken en talen God groot zullen maken. „Daarom vind ik het mooi dat het christendom over de hele aarde is verspreid en groeit. Ik vind het bijzonder om verhalen te lezen van Wycliffe en andere zendingsorganisaties. Mensen hebben er soms heel veel voor over om een Bijbel te krijgen of Gods Woord te horen. Wat hebben wij het dan makkelijk. We hebben een Bijbel binnen handbereik, medechristenen om mee te spreken en een kerk in de buurt.”

Stefan vindt het belangrijk dat ieder mens een Bijbel in zijn eigen taal kan lezen. Hij noemt daarvoor een vijftal redenen. „Een predikant raakt het hart van de luisteraar beter als die een Bijbel in zijn eigen taal heeft. Christenen onderling kunnen makkelijker delen wat ze gelezen hebben. Een Bijbel in je eigen taal is bevorderend voor evangelisatie binnen je eigen volk. Het is ook bevorderend voor de eenheid van christenen in het land, want je hebt iets gemeenschappelijks. En het helpt bij het opbouwen van wetenschappelijke theologie.”

In ruim 2000 taalgroepen is nog geen één Bijbelboek beschikbaar. Het is belangrijk dat het Bijbelvertaalwerk doorgaat, vindt Stefan. Met de opbrengst van de actie (zie ”Bijbel binnen handbereik”) vertaalt Bijbelvertaalorganisatie Wycliffe voor meerdere taalgroepen in Congo het Johannesevangelie. Stefan: „Het evangelie naar Johannes bevat diepzinnige gedachten en lange redevoeringen. Maar de auteur is ook to the point. Het is wel of geen geloof, wel of geen eeuwig leven. Hij is heel direct. Er is geen tussenweg. Dat is een boodschap die iedereen moet horen.”

Stefan rondde zijn studie bouwkunde net niet helemaal af. Hij studeert nu theologie op het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. „De afgelopen studiejaren zijn niet weggegooid”, stelt Stefan. „Alle dingen werken immers mee ten goede, lees ik in Romeinen 8. Ik geloof dat God mijn leven op deze manier heeft gestuurd. Ik heb een verlangen om te dienen in Gods Koninkrijk en er voor andere mensen te zijn. Het pastoraat lijkt me erg mooi, maar ook de theologische verdieping en het maken van exegeses.”

Geestelijk dagboek

Voorlopig heeft Stefan nog een hele studie voor zich. „Maar God is al zo goed geweest in mijn leven. Ik houd een geestelijk dagboek bij. Soms lees ik weer eens wat terug. God zal ook in de toekomst zorgen.” Stefans levenshouding vindt zijn grond in Psalm 119:97: „Hoe lief heb ik Uw wet! Zij is mijn betrachting de ganse dag”, staat daar. „Zo is het. Mijn dag begint en eindigt met stille tijd, ik lees veel theologie, ben echt een denker en ben continu bezig met de Bijbel. Gods Woord vormt mijn mening en overtuigingen.”

Op de universiteit komt Stefan andere overtuigingen tegen. „Dan is het soms even puzzelen.” Hij merkt dat veel medestudenten weinig Bijbelkennis hebben. „Dat vind ik jammer. Want wat er in Gods Woord staat, is herkenbaar voor je persoonlijk leven en de tijd waarin we leven. De boodschap van de Bijbel en de zekerheid die er is in Christus gun ik iedereen. In Nederland, in Congo en wereldwijd.”

 

Bijbel binnen handbereik

De Bijbelstudies waar Stefan Zwaan (21) aan meewerkte gaan onder andere over de kracht van Gods Woord, talen in de Bijbel en talen in de hemel. De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) geeft deze Bijbelstudies uit in verband met de lopende actie ”Persoonlijk woord voor iedereen”. In deze actieperiode gaan jeugdverenigingen onder andere aan de slag met de verkoop van actieproducten en verzorgt Wycliffe Bijbelvertalers sprekersavonden. De opbrengst van deze landelijk actie, die de HHJO samen met Wycliffe organiseert, wordt gedeeld door beide organisaties.