Hoe kan het dat er een verbond tussen de Vader en de Zoon is? Ze vormen toch één God?

Inderdaad zijn de Vader en de Zoon één in wezen. Toch zijn hun personen van elkaar onderscheiden. De Vader wil aan de ene kant dat de Zoon als Borg de verlossing tot stand brengt. Terwijl de Zoon aan de andere kant wil dat Hijzelf deze Borg is.

Je kunt dat dus van beide kanten bezien, zonder de Vader en de Zoon op een bepaalde manier uit elkaar te halen.

Wanneer is dit verbond gesloten?

In de eeuwigheid. Daar heeft de Heere Jezus de taak op Zich genomen om Borg te worden. Let op: dit gebeurde dus al voordat hij mens werd! In de tijd wordt dit verbond verder uitgewerkt.

Voor wie heeft God dit verlossingsplan bedacht?

Alleen voor de uitverkoren mensen. Het gaat om mensen van wie de namen „geschreven zijn in het boek des levens des Lams”, zie Openbaring 21:27.

God haalt hen uit de zonden en brengt hen tot Zijn genade. Om dat te kunnen doen, was een Plaatsvervanger nodig voor die van oorsprong zondige mensen. Alleen zo zouden ze zonder zonde voor God kunnen zijn.

Alle uitverkorenen zijn door de Vader aan Christus gegeven en Hij heeft hen aangenomen. Voor hen is Hij Borg geworden.

Wat heeft het voor nut om te weten dat er een verbond gemaakt is tussen de Vader en de Zoon?

Als kind van God mag je hieruit weten dat jouw zaligheid onwrikbaar vastligt. Niets en niemand zal je ooit nog uit Gods hand kunnen rukken. Er is immers aan alle voorwaarden voldaan? Wat een troost! Zie je nu dat het nodig is om de leer van de uitverkiezing te kennen?

 

Uit: ”Helder en klaar, deel 1. De Redelijke Godsdienst van À Brakel uitgelegd”