Slechts enkele ouders en medewerkers van de reformatorische school voor voortgezet onderwijs woonden maandagavond de bijeenkomst in De Fontein, de kerk van de hersteld hervormde gemeente in Kesteren, bij. De live uitgezonden bijeenkomst werd vanwege de coronamaatregelen door zo’n 2400 huishoudens thuis meegekeken.

Ds. A. A. Egas, christelijk gereformeerd predikant te Damwoude en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, legde eerst uit wat een paspoort is. Dat er niet alleen een paspoort nodig is om Nederland in en uit te reizen, maar bovenal een tweede paspoort wat getoond moet worden bij de hemelpoort. Net zoals Christen in de ”De Christenreis naar de eeuwigheid”. „Als hij door de enge poort is gegaan, komt hij aan het kruis. Daar zijn drie hemelse gestalten die zeggen dat zijn zonden vergeven zijn. Hij krijgt daar een verzegelde boekrol die hij nooit mag kwijtraken.”

De predikant vertelde hoe Christen uiteindelijke met die boekrol bij de doodsjordaan komt en hoe hij daar Onkunde ontmoet. Onkunde zegt geen boekrol nodig te hebben. „Ik leef zo netjes. Ik kom altijd in de kerk, ik geef mijn naaste het zijne.” Maar bij de hemelpoort kan hij geen boekrol tonen. Hij wordt gegrepen en in de hel geworpen. Bunyan schrijft: „Ik wist niet dat er vanaf de hemelpoort nog een weg naar de hel was.”

Ds. Egas vroeg: Hoe weet je nu of je dat dubbele paspoort hebt? „Dat hebben we gelezen in de geschiedenis van Ruth. Hieruit blijkt het: Dat je afscheid genomen hebt van Moab, dat je radicaal gebroken hebt met de wereld. Omdat je gezien hebt hoe verschrikkelijk het is dat je door ongeloof Hem verworpen hebt. En omdat je door het onderwijs thuis, in de kerk, op school, op catechisatie je toevlucht hebt leren nemen tot Christus. Met Ruth mag je zeggen: „Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten, hoe rijk dat ik ben. ‘k Heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben!”

Tot slot stelde de Friese predikant zijn luisteraars de indringende vraag: Is uw paspoort getekend, o mens? Hij verwees daarbij naar het gelijknamige lied. „Nog is het tijd. De Heer heeft genâ. De toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor. Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens?”

Ovenbouwer

De tweede toespraak kwam van algemeen directeur H. J van der Poel. Hij vertelde dat in het Duitse Erfurt –bekend omdat Luther daar als monnik in een klooster heeft geleefd– ook een ovenbouwer was gevestigd: Topf und Söhne. Ingenieurs van dit bedrijf bouwden verbrandingsovens voor concentratiekampen. Overdag stonden ze toe te kijken als er werd proefgedraaid met het verbranden van lijken van vermoorde joden en andere slachtoffers. Maar ’s avonds kwamen ze weer thuis en dan waren het liefhebbende echtgenoten en vaders. Ze hadden een dubbele loyaliteit, een dubbel leven. Er lag een enorme kloof tussen hun thuis en hun werk. „Hoe zit dat bij jou en bij u en bij mij? Heb je naast de werkelijkheid van school en thuis nog een totaal andere werkelijkheid? Bijvoorbeeld een digitale werkelijkheid waarin je onder andere films kijkt die je niet zou moeten kijken?”

Zo’n dubbelleven is volgens de directeur meestal compleet verborgen. Hij gaf het voorbeeld van een wiskundedocent die vol lof is over zijn klas. „Tegelijk kunnen er pesterijen zijn op sociale media van één of meerdere medeleerlingen. Jouw en mijn Schepper: Hij ziet als we leven in twee werelden. Hij is duidelijk in Zijn Woord: „Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand.” God wil dus alle delen van jouw hart hebben, niet slechts een gedeelte.”

Van der Poel had eens aan een Canadees van Nederlandse komaf gevraagd hoe dat gaat met zo’n tweede paspoort. „Van het Canadese paspoort krijgt hij automatisch bericht als het bijna verlopen is. Maar van zijn tweede paspoort, zijn Nederlandse, is hij zelf verantwoordelijk dat het op tijd verlengd wordt. Is het eenmaal verlopen, ben je het definitief kwijt.”

Zo waarschuwde de algemeen directeur alle luisteraars. „Het aanvragen van de tweede paspoort, moet op tijd gebeuren, ja, het moet vandaag nog gebeuren. Je hebt niet te maken met beperkte openingstijden vanwege corona of iets dergelijks. Het kantoor van het Koninkrijk van God is nooit gesloten. Dat tweede paspoort is getekend met het bloed van Jezus Christus en geeft onbeperkte bescherming. Dat paspoort wens ik je van harte toe.”