Volgen kan niet zonder vervolging

Rouwende Nigerianen tijdens de begrafenis van negentien medechristenen die in mei 2018 door Fulani-herders om het leven werden gebracht. beeld AFP, Emmy Ibu

We hoeven christenvervolging niet passief over ons heen te laten komen, maar streven naar een wereld zónder is on-Bijbels. Wel worden we tot de jongste dag geroepen om naast onze vervolgde broeders en zusters te staan.

Afgelopen week verscheen een rapport van de Brits-Anglicaanse bisschop en zendeling Philip Mounstephen. Dat kreeg in de media veel aandacht. In het rapport wordt gesteld dat 80 procent van de vervolgde religieuzen christen is. Gezegd wordt dat de vervolging in sommige regio’s trekken vertoont van genocide. Dit was voor CDA, ChristenUnie en SGP aanleiding om Kamervragen te stellen aan minister Blok van Buitenlandse zaken (RD 8-4). De partijen willen dat hij zich hard maakt voor een internationale top over christenvervolging.

ANP-28608359CDA wil topconferentie over godsdienstvrijheid

Dat christenvervolging wereldwijd ernstige vormen aanneemt, is voor een organisatie als Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK) geen nieuws. Dagelijks krijgen we hierover berichten binnen, die het wereldnieuws meestal niet halen. Het is belangrijk dat politici zich voor vervolgde christenen inzetten. Een speciale top over christenvervolging is daarom een goede zaak.

Tegelijk moeten we beseffen dat we christenvervolging nooit kunnen stoppen. Het klinkt misschien vreemd, maar streven naar een wereld zonder christenvervolging is on-Bijbels. Op talloze plaatsen in de Bijbel lezen we dat het volgen van Jezus lijden met zich meebrengt. „Een slaaf is niet meerder dan zijn heer. Zoals ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen” (Johannes 15:20). Ook de brieven van de apostelen herinneren ons er telkens aan dat Jezus volgen lijden met zich meebrengt (bijvoorbeeld Romeinen 5:3, Handelingen 14:22, 1 Petrus 2:21).

Geen gebalde vuist

Vaak zien wij onze vrijheid als een verworven recht, terwijl de Bijbel nergens zegt dat we het als christenen gemakkelijk zullen hebben op aarde. Wel hebben we de belofte dat God in het lijden aanwezig wil zijn. Dat dit realiteit is, heb ik al zo vaak gezien in ontmoetingen met vervolgde christenen. In december ontmoette ik in Nigeria Gyang, een man van 27 jaar oud. Samen stonden we bij de plek waar zijn beide ouders en drie van zijn broers begraven lagen. Het was niet meer dan een hoop grond aan de dorpsrand. Een paar maanden eerder was Gyangs familie op een gruwelijke manier om het leven gebracht door islamitische Fulani-herders.

Ik zag veel verdriet, maar geen gebalde vuist. Niet een man die meteen begon over het onrecht dat hem was aangedaan. Nee, hij verwees naar Bijbelteksten waarin Jezus zegt dat vervolging bij het christenleven hoort. Gods aanwezigheid in het verdriet gaf hem hoop in hopeloze omstandigheden. Hij vertrouwde me toe telkens kracht te ervaren door het lezen van de Bijbel.

Laat duidelijk zijn dat dit niet betekent dat we vervolging passief over ons heen moeten laten komen en onrecht niet mogen bestrijden. Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Dat liet ook Richard Wurmbrand duidelijk zien. Deze Roemeense voorganger, de grondlegger van het werk van SDOK, zat tijdens het communisme veertien jaar gevangen vanwege zijn geloof. Hij werd zwaar gemarteld. Na zijn vrijlating hield hij een bevlogen toespraak in het Amerikaanse Congres. Beroemd is zijn optreden waarbij hij de littekens op zijn rug liet zien die hij had opgelopen in de gevangenis. Wurmbrand haalde flink uit naar het communistische systeem. Tegelijk sprak hij overal over het belang van het liefhebben van de vijanden. Ook vertelde hij over de bijzondere momenten met God tijdens zijn gevangenschap.

Gebed

Het besef dat we christenvervolging niet kunnen oplossen, bewaart voor de on-Bijbelse opvatting dat we recht zouden hebben op een gerieflijk leven. Als christen zijn we geroepen om te dienen in Gods Koninkrijk en de geestelijke strijd te strijden. Een strijd die met geestelijke wapens moet worden gevoerd, zoals we lezen in Efeze 6.

We hebben te maken met een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Die strijd komt pas definitief ten einde als Jezus terugkeert, op de jongste dag. Tot die tijd aanbreekt, worden we geroepen om naast onze vervolgde broeders en zusters te staan.

Gebed is erg belangrijk, maar politieke aandacht zeker ook. Afgelopen week liet Bert-Jan Ruissen, kandidaat-Europarlementariër voor de SGP, zich door SDOK informeren over de situatie van vervolgde christenen. Dat doen we graag omdat het belangrijk is dat ook de Europese politiek daarvoor aandacht heeft.

Daarom staan we ook van harte achter een speciale top over de situatie van vervolgde christenen. Niet met de verwachting dat daarmee vervolging uit te roeien valt, maar wel om naast hen te staan en ons voor hen in te zetten als medebroers en -zussen in Christus.

De auteur is woordvoerder bij Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK).