Wat brengt in kerken opwekking teweeg?

Weerwoord
„Door de prediking heeft de Reformatie in ons land wortel kunnen schieten.” beeld RD, Sjaak Verboom

De kerk in Nederland en heel de westerse wereld heeft een opwekking nodig. In landen als Irak, Iran en China ...