Op christelijke studentenvereniging krijg je levenswijsheid

We gunnen iedere beginnende student dat de blik verruimd wordt buiten de kaders van de eigen studie. Foto: C.S.F.R.-dispuut in Rotterdam. beeld Sjaak Verboom

De studententijd is een periode die je vormt voor het leven. Het lidmaatschap van een christelijke studentenvereniging is daar een onmisbaar onderdeel van.

Afgestudeerde studenten komen terecht op een arbeidsmarkt waar steeds meer Nederlanders een hbo- of wo-diploma op zak hebben. Deze concurrentie maakt de druk groot om net iets extra’s te doen. Alleen een diploma is niet meer genoeg voor een mooie curriculum vitae (cv). Studenten proberen eruit te springen door honoursprogramma’s te volgen, stage te lopen in het buitenland of student-assistent te worden op een universiteit. Ondertussen is er de druk om zo snel mogelijk je studie af te ronden, want studeren is een kostbare zaak.

Schaduwzijde

De druk die op studenten wordt uitgeoefend, is groot. Een studie draait toch om punten halen binnen de gestelde termijn en liefst ook om het werken aan een mooie cv? Dan is een stage in het buitenland of een extra vak toch waardevoller dan een lidmaatschap of bestuursjaar bij een studentenvereniging? Waarom daar ook tijd in steken? Is dat wel efficiënt? Zet ik als student mijn beperkte tijd wel goed in? Vragen die vele studenten zich stellen. Dan is het wel te begrijpen dat heel wat studenten geen lid van een studentenvereniging willen worden.

De tijdsdruk en prestatiedruk die we als samenleving elkaar opleggen, kunnen leiden tot topstudenten en geweldige werknemers. Maar die manier van denken mist wel iets belangrijks. De schaduwzijde is dat de mens daardoor wordt teruggebracht tot zijn of haar prestaties.

Vorming

Wie eerlijk terugkijkt op zijn of haar studententijd, weet dat andere zaken van waarde zijn. Natuurlijk, een studententijd is een periode om kennis en vaardigheden op te doen en je cv op te bouwen, maar het is ook een periode waarin je als mens en (als je christen bent) als gelovige gevormd wordt.

Christelijke studentenverenigingen bieden al decennialang een plek om die zaken in balans te houden. Als bestuurslid en oud-bestuurslid van de christelijke studentenvereniging CSFR zijn we dankbaar voor de vruchten van ons lidmaatschap. De vaardigheden die je op een studentenvereniging ontwikkelt, neem je een leven lang mee. Je leert een standpunt verwoorden tijdens een debat, je leert spreken in het openbaar, je leert activiteiten en lezingen organiseren en je leert besturen.

Maar veel wezenlijker is dat je door dat alles heen gevormd wordt als mens en als christen. Bij de CSFR lees je boeken die je anders niet zou pakken, hoor je sprekers naar wie je anders niet snel zou luisteren en voer je met andere christelijke studenten allerlei gesprekken die je gedachten scherpen.

Een jongere student kan van een oudere student leren met het oog op het pad dat volgt. Een ouderejaars kan een student die net begint nabij zijn en coachen.

Inspiratie

We gunnen iedere beginnende student dat zijn of haar blik verruimd wordt, buiten de kaders van de gekozen studie. We gunnen ook iedere christen die gaat studeren de inspiratie van de gesprekken met christelijke medestudenten. Een discussie over medische ethiek wordt diepgaander op het moment dat er zowel een filosofiestudent als een geneeskundestudent aan deelneemt. Bijbelstudie wordt waardevoller op het moment dat studenten met verschillende kerkelijke achtergronden elkaar spreken en opscherpen in hun geloof. Studentenverenigingen leveren vriendschappen op die een leven lang meegaan. Als oud-student zeg ik dat ik meer geleerd heb bij de CSFR dan door mijn studie. Door te studeren, deed ik vakkennis op, maar op de studentenvereniging leerde ik levenswijsheid.

Als je nu gaat studeren, wensen we je toe dat je een goede studiekeuze hebt gemaakt en een weg ingeslagen hebt waarbij je je talenten zult kunnen ontwikkelen. Maar we gunnen je ook een studententijd waarin je geïnspireerd wordt als mens. Waar God ter sprake komt en je geloof gevormd wordt. Ons advies: overweeg serieus een lidmaatschap van een christelijke studentenvereniging. Je zult er wel bij varen.

Gert-Jan Segers is fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer en oud-bestuurslid van CSFR in Leiden. Marijke van den Berg is landelijk secretaris van CSFR.

2019-05-25-rdMAG16-CSFRplaat04-7-FC_webStudentenvereniging CSFR: kruispunt tussen het heilige en ontspannende