FVD: Nederland moet waken voor salamitactiek Macron

Europese verkiezingen 2019
De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Beiden treden eind 2019 af.  beeld EPA, Olivier Hoslet

Moet de Europese Unie uitlopen op een Europese superstaat? Of is een nexit beter? Met de Europese verkiezingen in het zicht gaan Derk Jan Eppink (FVD) en Peter van Dalen (CU-SGP) woensdag en donderdag op Forum ‘in debat’ over de toekomst van de EU.

Wie niet tijdig ”nee” zegt tegen verdergaande Europese eenwording, zwemt de fuik in en kan niet meer terug.

De Tweede Kamer stemde eind april voor een motie van twee ongebruikelijke bedgenoten – SGP en SP – die zich uitspraken tegen een ”ever closer Union” in de Europese Unie. Dat is de basisfilosofie van de EU, die moet leiden tot een EU-staat met ”Europese soevereiniteit”. Alleen PvdA, D66 en GroenLinks blijven bij een ”steeds hechtere Unie”.

Ik feliciteer SGP en SP met deze motie, ook gesteund door Forum voor Democratie. Het bewijst dat de Tweede Kamer eurosceptischer is geworden. Forum is vanuit zijn basisfilosofie voor Europa maar tegen de EU-staat. De Franse president Macron wil dat de EU de „sprong voorwaarts” maakt naar een federale staat met een EU-regering, EU-belastingen, Eurobonden en een EU-leger. Allemaal attributen van een staat.

Ons verzet is principieel en we willen die omzetten in een effectieve oppositie in het Europees Parlement, het ”Vaticaan van het Europees federalisme”. De ever closer Union betekent: steeds meer macht naar de EU; niets terug naar de lidstaten. ChristenUnie en SGP hanteren als slogan ”Samenwerking Ja, Superstaat Nee”. Lukt dat? De trein raast door. De slogan is innerlijk tegenstrijdig. Het pretendeert dat de superstaat wordt vervangen door samenwerking, maar in feite is die superstaat de enige rechtsvorm van samenwerking. Kortom: de ”toren van Babel”.

Pinautomaat

Forum is scherper. Het keert zich tegen de transferunie, met geldstromen van Noord naar Zuid. Dat maakt Nederland tot pinautomaat, met de codes in Parijs. Macron wil een aparte begroting voor de eurozone. Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) wordt moeder aller noodfondsen.

Wie de superstaat afwijst, moet zich niet laten vangen in een salamitactiek van Macron. Nederland moet een ”opt-out”, een uitzonderingsregeling, bedingen voor het eurozonebudget, de eigen begroting. Als een opt-out niet wordt toegestaan, moet de Nederlandse bevolking zich uitspreken over het eurozonebudget in een referendum: ”Ja of Nee?” De laatste noodrem. Nederland werd de monetaire unie ingerommeld. Nu gebeurt hetzelfde bij de transferunie. Wie niet tijdig ”nee” zegt, zwemt de fuik in en kan niet meer terug.

Ook in het Europees Parlement is een effectieve oppositie nodig die zich keert tegen de EU-staat. Mijn slogan zou zijn: ”samen tegen de superstaat”. Met Forum, ChristenUnie en SGP zij aan zij.

De auteur is lijsttrekker voor Forum voor Democratie bij de Europese verkiezingen.

ANP-71949898_webCU-SGP: Uit de EU stappen is onzinnig plan