Zoek hulp wanneer problemen in huwelijksrelatie dominant worden

Relatietherapie. beeld iStock

Het is sinds 2010 een traditie. Op iedere tweede vrijdag van september is er de Dag van de Scheiding. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een op de drie stellen op den duur in een echtscheiding belandt. Voor de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators was dat aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen. Doel: het belang benadrukken van deskundige begeleiding bij scheidingen.

Dat er aandacht is voor problemen in het huwelijk is een goede zaak. Schadelijk is het echter als mensen die hiermee te maken krijgen in hun denkproces een aantal stappen overslaan. In rap tempo zitten ze dan bij een advocaat of mediator om tafel om de zaken rond de scheiding ‘netjes’ te regelen. Dan praten we nog maar niet over diegenen die in een zogenoemde vechtscheiding belanden.

Helaas besluit slechts een minderheid om een traject in te gaan waarin wordt geprobeerd de relatie te verbeteren en te versterken, zodat het niet tot die schijnbaar onvermijdelijke echtscheiding komt. En dat is jammer. Want een scheiding geeft altijd schade. Veel kinderen lijden eronder. Waar harmonie zou moeten zijn om hen veilig te laten hechten, zijn er ineens onenigheid en onrust. Een kind denkt partij te moeten kiezen. Voor moeder, en dus tegen vader. Af andersom.

2018-09-14-BIN1-EchtscheidingNIEUW-2-FC_webAantal vechtscheidingen neemt toe

Schade is er niet alleen bij kinderen. Nogal wat ex-echtelieden raken getraumatiseerd door het mislukken van een huwelijk en door de nasleep van een echtscheiding. Het vertrouwen in God, de medemens en soms zichzelf raakt niet zelden beschadigd.

Als relatieproblemen binnen een huwelijk dominant worden, zijn er dus talloze redenen om hulp te zoeken voordat het te laat is. Relatietherapie is al voor veel echtparen van grote betekenis geweest. Een goede therapeut zoekt de vraag achter de vraag en haalt de pijnpunten in een relatie naar boven. Gevoelslagen waarvan het bestaan niet bekend was, worden blootgelegd. Zaken die nooit bespreekbaar waren, komen in intensieve gesprekken aan de orde. Zo wordt de cirkel van irritatie, woede en wederzijdse verwijten doorbroken.

Openheid richting derden is in dit alles belangrijk. Die kring hoeft niet per se groot te zijn. Veiligheid is daarbij wel essentieel. Mooi en belangrijk is het als niet alleen familie of vrienden, maar ook de predikant en wijkouderling hierbij een rol vervullen. De kerk is immers niet alleen de plaats waar voor Gods aangezicht een zegen over het huwelijk wordt gevraagd. Ze hoort evenzeer een veilige plaats te zijn waar wonden aan het licht komen en gebeden mag worden om hulp. Toegeven dat in een relatie problemen zijn, is niet zwak. Als echtgenoten hulp vragen als ze er samen niet meer uitkomen, is dit juist een teken van kracht. Laat de Dag van de Scheiding daarom allereerst worden gebruikt om voor zulke hulptrajecten aandacht te vragen.