Werkgever en werknemer moeten werken aan vertrouwensband

Mantelzorg. beeld ANP

Nogal wat werknemers melden zich ziek op het werk vanwege privéproblemen. En juist voor die privézaken is op het werk te weinig oog.

Het is om die reden dat de organisatie Zorg van de Zaak dinsdag de campagne ”Weet jij wat er speelt?” lanceerde. Het netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg weet uit eigen onderzoek dat 82 procent van alle werkenden de afgelopen vijf jaar te maken had met privéproblemen die van invloed waren op hun functioneren op de werkplek.

Het vaakst was er stress als gevolg van het overlijden van een dierbare. Financiële problemen en het verlenen van mantelzorg completeren de top drie. Ook een ernstige ziekte van een vader of moeder, een echtscheiding of het overlijden van een ouder ervaart minstens 15 procent van de 1123 ondervraagden als stressvol.

Onderzoeksorganisatie TNO erkent dat zaken in de privésfeer invloed hebben op het gedrag van werknemers. Toch meent deze organisatie dat werkgebonden stressfactoren vaker voor ziekteverzuim zorgen dan privéproblemen. Daarbij betwijfelt TNO of een campagne de goede manier is om deze zaken bespreekbaar te maken. Een goede vertrouwensband tussen werkgever en werknemer vindt de organisatie belangrijker.

Daarin heeft TNO natuurlijk gelijk. Maar het punt is nu juist dat lang niet iedere werknemer die goede band met zijn werkgever heeft. En dan moet je toch ergens beginnen om de situatie te veranderen.

Ongetwijfeld zullen er situaties zijn waarin de stress van de werknemer bepaald wordt door óf alleen werkgebonden zaken óf alleen zaken in de privésfeer. Maar veel vaker zal het gaan om een combinatie. Wie op het werk veel druk ervaart om bepaalde targets te halen, zal minder makkelijk spreken over stress die er is vanwege zorgen thuis. Nog moeilijker zal er gesproken worden over financiële problemen, over schulden, of verslavingen die tot financiële problemen hebben geleid. Angst om te horen te krijgen dat het je eigen schuld is dat je het niet kunt bolwerken, doet werknemers hierover zwijgen. Dat je mantelzorg moet bieden aan je ouders is dan iets wat makkelijker wordt gedeeld.

In alle situaties is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan een onderling vertrouwen. Als de relatie tussen werkgever en werknemer goed is, laat de werknemer zijn chef bij het ziekmelden niet in het ongewisse over wat er nu echt speelt. De strenge, nieuwe regels over privacy verbieden werkgevers trouwens om door te vragen als de werknemer zich ziek meldt. Regelgeving slaat wat dit betreft niet zelden door. Maar als de relatie goed is, zal een werknemer zelf het verhaal doen aan z’n ‘baas’.

De actie van Zorg van de Zaak is zeker niet overbodig. Al was het maar om aandacht te vragen voor dit probleem. Een probleem dat overigens niet op te lossen is door het maken of handhaven van regels, maar door het stimuleren van vertrouwen en onderling begrip.