Te veel op achter ‘t stuur? Potentiële moordenaar

Alcoholcontrole. beeld ANP

Bijna een verdrievoudiging. Dat is de trieste uitkomst van een onderzoek van de NOS naar het aantal mensen dat in het verkeer is omgekomen als gevolg van alcoholgebruik. Volgens de NOS vielen in 2016 dertien doden bij ongelukken gerelateerd aan alcohol en waren dat er vorig jaar, in 2018, 36. Tot en met september dit jaar kwamen al 29 mensen om het leven door alcoholgebruik in het verkeer, weet de NOS. Ook het aantal ongevallen waarbij alcohol een rol speelt, nam toe: dat was in 2016 2379 en in 2018 waren het er 2731.

Deze schokkende cijfers kwamen naar buiten nadat de NOS ze opvroeg bij de politie. Hoewel iedereen weet dat alcohol en verkeer niet samengaan, zijn er toch nog steeds mensen die denken dat het wel meevalt. Met het gevolg dat ze zelfverzekerd achter het stuur stappen, terwijl ze veel te veel gedronken hebben. Vaak gaat dat goed, maar soms gaat het gruwelijk mis. In de media vertelde een meisje hoe haar zusje om het leven kwam doordat ze geschept werd door een dronken automobilist. Ze was naast verdrietig ook boos. En terecht, want iemand die met te veel alcohol op achter het stuur kruipt, brengt niet alleen het eigen leven in gevaar, maar ook dat van andere verkeersdeelnemers. Met alle gruwelijke consequenties van dien.

Naar aanleiding van het NOS-onderzoek kon de politie niet precies zeggen waardoor het aantal verkeersongevallen als gevolg van alcohol zo gestegen was. Mogelijk dat er in veel gevallen niet alleen alcohol maar ook drugs in het spel zijn. En is alcohol in het verkeer op zich al een potentieel dodelijk gif, in combinatie met drugs is dat nog erger.

In schril contrast tot het gestegen aantal verkeersdoden staat het lagere aantal alcoholcontroles dat de politie de laatste jaren uitvoert. De bekende fuiken in avond of nacht worden blijkbaar steeds minder gezet. Officieel zegt de politie dat zulke grootschalige controles steeds minder zin hebben vanwege de sociale media. Verkeersdeelnemers zouden elkaar binnen zeer korte tijd via bijvoorbeeld whatsapp inlichten over de controles, zodat chauffeurs die te veel gedronken hebben een andere route kunnen kiezen. Daarnaast zegt de politie veel meer in te zetten op een soort vliegende controlebrigades. Er wordt dan gekeken naar het rijgedrag van automobilisten die vervolgens aan de kant worden gezet, waarna ze gecontroleerd worden.

Misschien is de conclusie dat de politie simpelweg te weinig personeel heeft om alle noodzakelijke taken te vervullen. De ene controle zouden ze moeten doen, maar de andere niet nalaten. Bovendien is het probleem ernstig genoeg om ook niet-conventionele middelen weer te onderzoeken, zoals het alcoholslot. Toch gaat het bij dit probleem in de eerste plaats niet over de inzet van de politie, maar over de verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers. Op dat punt kunnen campagnes niet duidelijk genoeg zijn: Wie met te veel alcohol op achter het stuur kruipt, is een potentiële moordenaar.

ANP-53348022_webColumn (ds. J. Belder): De capriolen van de roekelozen

2019-02-03-rdMAG1-verkeer8-5-FC_webWaarom je een ander mens wordt achter het stuur

ANP-62310238Minister: Naar nul verkeersslachtoffers