Houvast bij coronauitbraak

Bij een filiaal van Kruidvat was vrijdag de handgel uitverkocht. beeld ANP

Zoals verwacht en gevreesd, hebben zich inmiddels ook in Nederland gevallen van besmetting met het coronavirus voorgedaan. Dat geeft zorg en angst. Ook al is het van belang niet in paniek te raken, het is wel nodig om voortdurend alert te zijn.

Het is natuurlijk wel veelzeggend dat de hele wereld zich jarenlang zorgen maakte over een mogelijk militair conflict waarbij allesvernietigend wapentuig kan worden ingezet en dat er nu mondiaal grote spanning is vanwege een virus dat met het blote oog niet valt waar te nemen.

De effecten laten zich ook allerwegen voelen. Het is niet het voornaamste: maar het feit dat onmiddellijk de wereldeconomie in een neerwaartse spiraal is terechtgekomen, is veelbetekenend.

Hoewel de verspreiding van het coronavirus het gesprek van de dag bepaalt, is het maar de vraag of echt wordt gepeild wat er nu aan de hand is. Om het Bijbels te zeggen: Worden de tekenen van de tijd verstaan?

Die vraag zal seculiere mensen niet bezighouden. Zij weten niet wat ermee wordt bedoeld. Mensen die bekend zijn met de Bijbel snappen dit wel. Wie de tekenen niet opmerkt, wordt door de Heere Jezus veroordeeld, net zoals de Farizeeën en Sadduceeën die in Mattheus 16 een bijzonder teken vroegen. De bekende Bijbeluitlegger Matthew Henry schrijft bij dit gedeelte: „Het is een grote geveinsdheid wanneer wij de tekenen van Gods beschikking minachten en zoeken naar tekenen overeenkomstig ons eigen inzicht.”

Dat laatste dienen we ook te bedenken bij het duiden van het coronavirus. Zeker, het is een plaag die moet worden opgemerkt en een roepstem die veel te zeggen heeft. Het bepaalt ons erbij dat wij broze mensen zijn, die gezondheid, ziekte en leven niet in eigen hand hebben. En het laat zien dat naarmate de tijd voortschrijdt de tekenen van de tijd ernstiger en intenser worden.

In dat licht kan worden gezegd dat deze ziekte een oordeel is. Maar tegelijk is de nodige voorzichtigheid vereist. Te gemakkelijk wordt gedacht dat het oordeel zich nu bij uitstek manifesteert.

De dichter van Psalm 105 spreekt daar echter anders over. Hij zegt: „Gods oordelen zijn over de gehele aarde”. Dat is niet alleen bij bijzondere gebeurtenissen; het is een permanente situatie. Stel dat over drie maanden de cornona-uitbraak voorbij is dan zijn de oordelen niet voorbij. Die gedachte kan weggedrukt worden.

Het is, zeker in deze tijd van zorg en spanning, ook nodig te lezen wat de dichter van Psalm 105 direct zegt na de constatering dat de oordelen er altijd zijn. „Hij (dat is de Heere) gedenkt Zijn verbond tot in der eeuwigheid.” Daar is ook het houvast te vinden voor de gelovige. Zo kan een mens in de grootste smarten in de Heere gerust blijven. Dat vertrouwen is van levensbelang bij een uitbraak van een gevaarlijke ziekte zoals corona.