Hamas laat aan duidelijkheid weer eens niets te wensen over

De Israëlische luchtmacht valt posities in de Gazastrook aan, nadat Palestijnen een raket richting Israël hebben afgevuurd. beeld AFP, Mohammed Abbed

Je kunt van de Palestijnse terreurbeweging Hamas zeggen wat je wilt, maar gebrek aan duidelijkheid valt de organisatie in elk geval niet te verwijten.

Hamas „peinst er niet over” de wapens neer te leggen, verklaarde Khalil al-Hayya, een hoge figuur binnen Hamas, maandag. Sinds de verzoening met rivaal Fatah, vorige maand, dringt de Palestijnse Autoriteit aan op ontwapening van Hamas. Dat zal echter onder geen beding en „in geen enkele dialoog” gebeuren, maakte Hayya maandag nog maar eens goed duidelijk.

Sterker nog: Hamas is van plan het oorlogstuig dat ze in de Gazastrook in groten getale voorhanden heeft, deels door te sluizen naar de Westelijke Jordaanoever. Zodat ook daar de middelen voorhanden zijn om de gewapende strijd tegen Israël te voeren.

AFP_UN2P0_webHamas peinst niet over ontwapening

Hoe Hamas die ‘wapentransporten’ wil regelen, blijft een groot raadsel. De controles aan de grens tussen Gaza en Israël zijn dermate streng dat er misschien mondjesmaat wat doorheen zal glippen, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

Vorige week pikte de Israëlische grenspolitie er nog een vrachtwagen vol explosieven aan de grens met Gaza uit. En onlangs vernietigde de luchtmacht een smokkeltunnel die vanuit de Gazastrook naar Israëlisch grondgebied was aangelegd.

Het mag dan lastig zijn om wapens van Gaza naar de Westelijke Jordaanoever te transporteren, de plannen van Hamas geven wel te denken. Natuurlijk vormen extra wapens op de Westbank in de eerste plaats een bedreiging voor Israël – en in het bijzonder voor de Joodse dorpen en steden ten westen van de Jordaan.

Maar wapens in handen van Hamas vormen net zo goed een bedreiging voor de Palestijnse Autoriteit en de achterban van de Fatahpartij. Dat hebben de ontwikkelingen in 2007 in de Gazastrook maar al te duidelijk laten zien. Hamas greep toen gewapenderhand de macht in het gebied, ten koste van de invloed van Fatah.

Het valt niet uit te sluiten dat de beweging soortgelijke plannen op de Westelijke Jordaanoever heeft. Hamas kan het nog altijd niet verkroppen dat ze haar electorale aanhang op de Westbank nooit politiek heeft kunnen verzilveren.

Maar eerst en vooral blijft Hamas, gesteund door Iran, een bedreiging voor Israël. Daarom hoeft de uitspraak van Hayya ook geen bevreemding te wekken. Want het handvest van Hamas roept nog altijd ondubbelzinnig op tot de vernietiging van de Joodse staat. Met het neerleggen van de wapens zou Hamas de middelen uit handen geven om een fundamenteel onderdeel van haar ideologie ten uitvoer te brengen. Was het maar waar.