D66 toont met aanpak van Siriz afkeer van prolifegedachte

D66-Kamerlid Vera Bergkamp vraagt nu van staatssecretaris Blokhuis om Siriz te verplichten de banden met de prolifebeweging door te snijden, wil de hulporganisatie nog overheidsgeld krijgen. beeld ANP

Vrijheid van geweten en vrijheid van menigsuiting zijn in ons land grondrechten die door elke politiek partij, maar zeker ook door de VVD en D66 worden gerespecteerd. Wie daar één vinger naar uitsteekt, vindt hen op zijn pad. En terecht. Ieder die enige kennis heeft van dictaturen waarin afwijkende meningen het zwijgen wordt opgelegd, weet hoe belangrijk deze grondrechten zijn.

Wie daar even over nadenkt, krabt zich achter de oren als het gaat om de opstelling van D66 en VVD tegenover de hulporganisatie Siriz. Omdat deze organisatie een relatie heeft met de prolifebeweging stellen twee genoemde partijen de overheidssubsidiëring ter discussie. Siriz zou ongeloofwaardig zijn als ze beweert onafhankelijke keuzehulp te bieden aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp vraagt nu van staatssecretaris Blokhuis om Siriz te verplichten de banden met de prolifebeweging door te snijden, wil de hulporganisatie nog overheidsgeld krijgen. Blokhuis voelt daar niet voor, temeer omdat hij al extra eisen aan Siriz heeft gesteld.

De vasthoudendheid van Bergkamp tendeert richting maatschappelijke excommunicatie van het prolifestandpunt. Ze wil dat Siriz zich distantieert van de instellingen die de Week van het Leven organiseren. Deze verdedigen volgens haar een mening die geen ruimte biedt om er anders over te denken.

Daarmee gaat ze overigens wel voorbij aan het feit dat andere gesubsidieerde instellingen voor hulp aan ongewenst zwangere vrouwen abortus provocatus als de meest voor de hand liggende optie aanprijzen.

Het willen stopzetten van de subsidie aan Siriz dreigt het karakter te krijgen van het beperken van de vrijheid van meningsuiting. Natuurlijk zal mevrouw Bergkamp dat ontkennen. Maar het is niet moeilijk om een lange lijst van gesubsidieerde instellingen te maken die een bepaald gedachtengoed uitdragen. Om er een te noemen: het Rutgers kenniscentrum voor seksualiteit ontvangt subsidie. De instelling presenteert zich als objectief en onafhankelijk. Wie echter de informatie op de site doorneemt, constateert dat deze gekleurd is door een bepaalde visie op seksualiteit en zwangerschap. Dat is het goed recht van die organisatie. Maar waarom mag die wel subsidie krijgen en Siriz niet? Als Bergkamp eerlijk is, zal ze moeten erkennen dat het vooral de prolifegedachte van Siriz is die haar irriteert. Daar gaat het om.

Iedereen die de prolifegedachte aanhangt, moet beseffen hoe groot de politieke en maatschappelijke druk is om dit standpunt naar de marge te drukken. Daarom is een Week van het Leven van eminent belang. Niet om zomaar actie te voeren, maar om de samenleving te tonen hoe belangrijk de waarde van het leven is. Daarom is het nodig de stem te verheffen, in het persoonlijk gebed tot God, in de kerkdiensten, in de politieke en maatschappelijke debatten en ook op straat. De aandacht voor het leven is dat ten volle waard.

ZWANGER-0010-HENK__2__webSiriz-debat dreigt op de valreep te escaleren

Blokhuis onder vuur om zwangerenvraagbaak

ZWANGER-0010-HENKKamer wil Siriz nog verder knevelen

Blokhuis: Geen geld VBOK naar keuzehulp Siriz