Boerka en sinterklaas

Wilders heeft weer een overwinning behaald: boerka’s zijn voortaan verboden. Gisteravond stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een motie van die strekking.

Wat is een boerka eigenlijk? De meeste Nederlanders denken dan aan het gewaad van de vrouw van Samir A., die een paar weken geleden op de voorpagina van allerlei kranten te zien was. Ze droeg een gezichtssluier waarbij door een smalle spleet slechts de ogen te zien waren. Dat is echter een nikab. De boerka is een grote lap stof die het hele lichaam bedekt, van het hoofd tot de tenen; de nikab hoort daar bij als hoofdsluier. Soms zijn daarbij de ogen bedekt door een soort gaas.

Wat Wilders wil verbieden, is dus waarschijnlijk de nikab. Hoe dan ook: hij beschouwt het als „een enorme overwinning voor de traditionele Nederlandse fatsoensnormen.” Op zijn site geeft hij de beweegredenen voor de motie aan: de boerka zou vrouwonvriendelijk en middeleeuws zijn, en een belediging voor iedereen die gelooft in gelijke rechten. Een verbod zou bijdragen aan de integratie in Nederland en de veiligheid.

Dat laatste argument is feitelijk het enige dat hier een rol mag spelen. In een tijd waarin je bijna verdachte bent als je met rugzak in de metro zit, kan iemand met een volledig bedekt lichaam en hoofd inderdaad een onveilig gevoel oproepen.

Maar hier is ook nuchterheid geboden. In Nederland zijn er naar schatting minder dan honderd vrouwen die een boerka dragen. Dat is heel wat minder dan het aantal onherkenbare gemijterde mannen in rood gewaad en met aangeplakte baard die een paar weken geleden door winkelcentra liepen. Als boerka’s onveilig zijn, geldt dat zeker voor sinterklazen en kerstmannen, maar ook voor motorhelmen en bivakmutsen. En vrouwen die juist menen veel van hun lichaam te moeten laten zien, zijn om andere redenen onveilig.

De overige motieven van Wilders verdienen geen steun. Is de boerka werkelijk zo vrouwonvriendelijk? Evenals in de discussie over het hoofddoekje zien de boerkabestrijders de hoofdbedekking als een symbool van de onderdrukking van vrouwen. De vraag is dan waar deze emancipatiedwang zal stoppen. Mogen vrouwen uit de gereformeerde gezindte onderweg naar de kerk hun hoed nog ophouden?

Het CDA verdedigde zijn steun aan de motie met het argument dat de boerka geen religieuze maar een culturele uiting is, zeg maar: een vorm van klederdracht. Ook dat klinkt niet erg overtuigend. In ieder geval zijn er vrouwen die de boerka, net als het hoofddoekje, vanuit religieuze overwegingen dragen. Los daarvan is het nogal aanmatigend van het CDA om voor anderen uit te maken of iets wel of niet door religieuze motieven ingegeven is. Bovendien is het niet doorslaggevend: ook als iemand om religieuze redenen meent met meer vrouwen getrouwd te moeten zijn, is dat geen reden om polygamie toe te staan in Nederland.

Maar ook als de boerka slechts een culturele uiting zou zijn, is een verbod niet vanzelfsprekend. Hoewel, als het CDA en de Limburgse politicus straks het carnaval wil verbieden, krijgen zij vast de steun van de SGP. Een verbod op dat middeleeuwse feest zou een enorme overwinning zijn voor de traditionele Nederlandse fatsoensnormen.