Column: Prijsschieten

„Je mag het wel zijn, maar niet uitdragen. Houd het binnen je hoofd en huis.” Zoiets klonk vorige week in de Tweede Kamer. Een mix van paniek, angst, al dan niet gespeelde verontwaardiging en scoringsdrang heerste. De verkiezingen naderen!

In Trouw hadden twee jonge homoseksuele mannen iets gezegd over een identiteitsverklaring aan de poort van een reformatorische school. Ineens dacht niemand meer aan corona, vogelgriep en klimaat. Het land was in rep en roer. Seculiere kruisvaarders riepen om afschaffing van het bijzonder onderwijs. Om een verbod op joodse, christelijke en islamitische scholen. Net toen Den Haag zich afvroeg of je moslims op ziel en tenen mag staan en scholen met een salafistisch luchtje niet moet sluiten. Wie durft dat nog te bepleiten? Voor je het weet ben je van je hoofd af. Dus was een overjarige identiteitsverklaring zeer welkom om via een omweg islamitische scholen op te doeken. Geestdriftig stortte de meute zich op christenen die seksualiteit koppelen aan man en vrouw in het huwelijk. Schande, gilde de staatspropaganda met de hete adem van lhbti & co in de nek en EU-wind in de rug. Herdefinieer het vak burgerschapsvorming op basis van het seculiere normen- en waardenpatroon. Ze zullen slikken of sluiten.

Wordt artikel 23 van de Grondwet gewijzigd? De wens van steeds meer partijen. „Snijd kwaadwillenden die intolerante denkbeelden via school verspreiden, de pas af”, schrijft de VVD. Haast je, voordat christelijke fundamentalisten weer een homoseksueel stenigen of onthoofden.

Onlangs ontbood een Leidse wethouder (D66) een christelijke studentenvereniging bij zich. Leden met een homoseksuele geaardheid zouden gediscrimineerd worden. De studenten hadden slechts gezegd dat de Bijbel niet positief is over een seksuele relatie tussen mensen van gelijk geslacht. Hierover gaat de Anglicaanse Kerk schuld belijden. Wie volgt?

’s Werelds oudste boekenmuseum –Meermanno in Den Haag– heeft een expositie ingericht over ”foute boeken”. Titels met seksistische en vrouwonvriendelijke inhoud: Cremer en Wolkers. Maar ook Annie M. G. Schmidts ”Jip en Janneke”, vanwege achterhaalde rolpatronen. ”De negerhut van oom Tom” en ”Kuifje in Afrika”. Bekeringsliteratuur, gericht op joden en heidenen. In één vitrine liggen vijf boeken met gevaarlijke denkbeelden bij elkaar: Bijbel, Koran, Mao’s ”Rode Boekje”, Hitlers ”Mein Kampf” en ”The Origin of Species” van Darwin. De bezoeker mag oordelen. Ik houd mijn hart vast. Zijn we op weg naar heropvoedingsgestichten?