Column: Klimaatbibbers

"Weg met de fossiele brandstoffen." beeld RD, Anton Dommerholt
2

Nederland is niet langer het vieze jongetje van Europa, maar koploper, zei D66-Kamerlid Rob Jetten bij de presentatie van de klimaatwet, juni vorig jaar. Kabinet en drie oppositiepartijen waren het roerend met elkaar eens. Jesse Klaver sprak van „de meest ambitieuze klimaatwet van de wereld” en wist zeker dat Nederland de klimaatafspraken van Parijs probleemloos zou gaan halen. Carla Dik-Faber had het over het zetten van een historische stap in de zorg voor de schepping. PvdA’er Samsom kondigde „de grote verbouwing van Nederland” aan en VVD’er Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, beweerde: „Energie besparen is een feest voor de portemonnee van de burger.”

Plannen en aanbevelingen buitelden over elkaar heen. Broeikasgassen worden afgevangen en opgeslagen in de bodem. Waar en hoe? Van de zwaar gesubsidieerde elektrische auto’s moeten er veel meer komen. Weg met fossiele brandstoffen. En waar halen we dan de energie vandaan? Van windmolenparken en zonneweiden. Warmtepompen brengen onze huizen op temperatuur. Ondertussen flopte het pioniersproject Warmtestad Groningen. Weer een stukje kapitaalvernietiging. In Limburg liet het Staatstoezicht op de Mijnen twee warmteprojecten stilleggen omdat de bodem in opstand kwam. Er traden ondergrondse lekkages op met gevolgen voor milieu en drinkwatervoorziening. De ”slimme” techniek lijkt nog in de kinderschoenen te staan. Niettemin moeten in 2030 hele woonwijken van aardwarmte zijn voorzien.

Op weg naar de verkiezingen voor Provinciale Staten koos Klaas Dijkhoff eieren voor zijn geld. Want wie gaat die ”verbouwing van Nederland” betalen? Slimme vraag. Zoete lieve Gerritje misschien? „Ik heb geen akkoord”, zei de VVD-fractievoorzitter stoer. „Er hebben mensen een akkoord met zichzelf gesloten en dat hebben ze de politiek overhandigd.” Wie het nog kan volgen mag het zeggen. Dijkhoff geeft de voorkeur aan een warm vestigingsklimaat voor bedrijven. Groei van de derde Maasvlakte, Schiphol en Lelystad Airport. Wordt Holland City een tweede Ruhrgebied?

Scholieren dreigen donderdag met spijbelen, omdat ze de klimaatproblemen serieus nemen. Zeven reformatorische scholen ondertekenden eerder het manifest ”Duurzaam doen”. Waar gaan de excursies voortaan heen? Je kunt ook virtueel vliegen en reizen, virtual reality heet dat. Bij WeFlyCheap weten ze daar meer van. Dicht bij huis onder infrarode lampen zweten en je op de Bahama’s wanen. Ook goed tegen vliegangst en ”overtoerisme”.

Hoe zwaar weegt dat klimaat eigenlijk? Zou een wereldwijde recessie soms nodig zijn?