Column (ds. J. Belder): ”Stemmen op je 16e” is de oplossing niet

Verontwaardiging neem je niet weg door verlaging van de stemrechtleeftijd. Foto: de nieuwe terminal van vliegveld Lelystad Airport diende tijdens de Europese verkiezingen als stembureau. beeld ANP, Jeroen Jumelet

Geef jongeren op hun 16e stemrecht. Je mag volgens de leeftijdsladder op die leeftijd indrukwekkend veel, maar je bent politiek onmondig. Ooit werd de drempel verlaagd van 21 naar 18 jaar. Lager wilde men niet. Het puberbrein was er nog niet klaar voor. Nu dus wel. De evolutie kreeg ook haast.

Ruim een half miljoen 16- en 17-jarigen heeft geen enkele invloed op de politieke beslissingen, terwijl die wel hun toekomst beïnvloeden. Erger: velen zijn niet eens politiek geïnteresseerd. Kennelijk werpt het wettelijk verplichte schoolvak burgerschapsvorming nog weinig vruchten af. Dat moet anders, vindt een adviesraad van de regering. Niettemin hebben veel politieke partijen (soms bloeiende) jongerenafdelingen, behalve 50+.

Is die veronderstelde desinteresse niet teken van iets anders? Wordt de overheid nog vertrouwd en serieus genomen? Is dit voorstel niet de zoveelste afleidingsmanoeuvre van het werkelijke probleem, de vraag wie wie leidt?

De religie van marktdenken en schaalvergroting naar maatje XXL leidde tot steeds ingewikkelder bestuursvormen en ondoorzichtige regelgeving en opende de deur voor bureaucratie, fraude en corruptie. Schiphol zit aan zijn grenzen, maar moet toch doorgroeien, zei deze week een Amsterdamse wethouder. En Lelystad-Airport zal opengaan, verzekerde de verantwoordelijke minister. „Desnoods verzinnen we een list.” En ondanks protest van omwonenden blijven lokale overheden een ruimhartig vergunningenbeleid voeren ten gunste van horecavestigingen in woonbuurten, waardoor geluidsoverlast blijft.

Die verwende burger ontsteekt steeds sneller in woede, dat bleek wel na twee grote storingen bij pinautomaten en de onbereikbaarheid van 112. Terechte woede? Wel als het gaat over de antidiscriminatiegekte. Bijna overal zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd, vooral in de gevangenis, maar dat kan beter zo blijven. De boze burger pikt het niet langer dat publieke goederen in private handen verdwijnen, ziekenhuizen failliet gaan en belastingdienst, UWV en CBR in permanente chaos verkeren. Dat gevangenen jarenlang onterecht uitkeringen ontvangen. Dat veel meer asielzoekers crimineel zijn dan de regering aangeeft.

Organiseert de overheid niet zelf de productie aan verontwaardiging? Die neem je niet weg door verlaging van de stemrechtleeftijd. Jongerenkruistochten tegen onder meer het klimaatbeleid zijn een signaal. Gezocht: Mannen en vrouwen die het „zout der aarde” en het „licht der wereld” zijn.