Column ds. Belder: Moraalapostel

ds. Olaf Latzel. beeld epd-bild, Alasdair Jardine

Eerst kwam de vlag: de noachitische regenboog. Geannexeerd door de lhbti-gemeenschap. Toen ”die Presidäntin der Bremischen Evangelischen Kirche, Edda Bosse” met regenboogband om haar pols. De rebelse Pfarrer van de Sankt Martinigemeinde, Olaf Latzel, kreeg de volle laag. Telkens brengt hij de keurige Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in opspraak.

De Bremer Landeskirche biedt volgens haar website ruimte aan een bonte verzameling van opvattingen, maar je kunt het ook te bont maken. Zo ds. Latzel, die beweert dat het huwelijk een exclusief verbond is tussen één man en één vrouw, en dat kerk en samenleving dwaalwegen gaan als ze andere relaties erkennen en gelijkschakelen aan het klassieke huwelijk en jongeren met gendertheorieën indoctrineren. Bijbel en belijdenis bieden volgens hem nergens die ruimte. „Satanisch” noemt hij het ondergraven van Gods heilzame inzettingen, dus ook nivellering van het huwelijk. De Bremer Kerk werd daarna bedolven onder „Beleidigungen und Beschimpfungen”, aldus Frau Bosse, die Latzel een „Moralapostel” noemt. Disciplinaire maatregelen volgden. In een wereld van politieke correctheid en moreel relativisme is tolerantie de norm. Welke tolerantie? Het openbaar ministerie kwam eveneens in actie. De Pfarrer zet aan tot haat en volksopruiing.

Eerder wierpen kerkleiding, politiek en media zich ook al op Latzel. Toen hekelde hij vermenging van religies, alsof het allemaal één pot nat is.

Zijn principiële afwijzing van homoseksuele relaties leverde hem doodsbedreigingen op en een bekladde kerk. Niet verrassend als we de enorme invloed van de lhbti-ideologie zien, met de media als haar gedweeë apostelen. Over indoctrinatie gesproken.

Spannende vraag is wat de liberale EKD-Bremen met deze dissidente tegenstem zal doen. De Göttinger hoogleraar dr. Gerhards stelde die vraag in een open brief en verweet de Kirchenpräsidentin grote arrogantie. Wie wijkt er van het Evangelie af, was zijn indringende vraag. En: wat heeft een kerk nog te zeggen als zij Gods Woord niet meer spreekt? Misschien moet de EKD de Bijbel herschrijven, zoals de Chinese overheid doet. Alles wat strijdt met hedendaagse ideologieën schrappen. Staat minister Slob straks nog toe te zeggen dat homoseksuele relaties en genderideologieën botsen met Gods wil? En moet het Humanistisch Verbond de kerken in dezen leren, zoals minister De Jonge wil?

Zalig wie zich aan het Woord niet stoot (1 Petr. 2:8) en die de geboden van God en het geloof van Jezus bewaart (Openb. 14:12).