Biografie en Canonboek kerkmusicus Willem Vogel

Dit jaar wordt de honderdste geboortedag van Willem Vogel (1920-2010) herdacht. Deze kerkmusicus werd vooral bekend als cantor (tot 1996) en organist (tot 2002) van de Oude Kerk in Amsterdam én als componist van kerkliedmelodieën.

Vooral als componist was hij bijzonder productief. Stonden in het Liedboek voor de kerken (1973) nog maar 20 melodieën van zijn hand, het nieuwste Liedboek (2013) telt niet minder dan 91 compositorische bijdragen van Vogel.

De opvolger van Vogel in de Amsterdamse Oude Kerk, Christiaan Winter, is momenteel aan de VU bezig met onderzoek naar de muzikale invloed van het werk van zijn voorganger. Vanwege het herdenkingsjaar heeft Winter vast, vooruitlopend op de resultaten van zijn studie, een kleine biografie van Vogel samengesteld: ”Leven in Vogelvlucht”.

Een heel aardig boekje met korte teksten en veel foto’s waarin duidelijk wordt hoe iemand die niet eens een muzikaal wonderkind is, door hard te werken toch zoveel weet te bereiken dat hij „in de voorhoede van de Nederlandse kerkmuziek” terechtkomt, aldus Winter. Deze verklapt vast dat de invloed van Vogel op het klankidioom van de liturgische muziek in de Hervormde Kerk „groot” is te noemen. We zien uit naar zijn dissertatie, waarin hij dat zal aantonen.

Wie intussen vast van dat klankidioom van Vogel wil proeven, kan terecht in een tweede boekje dat de Stichting Cantoraat Oude Kerk Amsterdam uitgaf. Daarin is een aantal canons van Vogel samengebracht. Levendige muziek, die uitnodigt tot zingen.

Leven in Vogelvlucht. Willem Vogel (1920-2010), Christiaan Winter; uitg. Stichting Cantoraat Oude Kerk Amsterdam; 46 blz.; € 12,50;
Canonboek. Willem Vogel (1920-2010); uitg. Stichting Cantoraat Oude Kerk Amsterdam; 48 blz.; € 7,50; combinatieprijs: € 16,-
Meer informatie: www.stichtingcantoraat.nl

Willem_Vogel_via_FacebookKerkmusicus Willem Vogel maand lang digitaal herdacht