Refoscholen spreken met minister DeVos over vrijheid van onderwijs

beeld RD

Vertegenwoordigers van het Nederlandse reformatorisch onderwijs hebben deze week in de Verenigde Staten met de onderwijsminister en parlementariërs gesproken over de vrijheid van onderwijs.

Het systeem dat in Nederland onder druk staat, spreekt de gesprekspartners in Amerika juist zeer aan, zegt VGS-bestuurder Pieter Moens.

Samen met de directieleden Wim de Kloe (Driestar College), Dick van Meeuwen (Hoornbeeck College) en André Verwijs (Zeeuwse basisscholen) sprak hij in Washington met minister Betsy DeVos, sinds 2017 minister van onderwijs in de regering van president Trump.

Ze gingen ook het gesprek aan met de republikeinse Congresleden uit Michigan en New Jersey en met de geestelijk verzorger van het Amerikaanse parlement. Daarbij waren twee directeuren van reformatorische scholen in de Verenigde Staten aanwezig, James Bazen (Grand Rapids) en John van der Brink (New Jersey).

De ontmoetingen werden georganiseerd door Henk Jan van Schothorst van de Transatlantic Christian Council, die in internationale organisaties lobbyt voor de bescherming en bevordering van leven, gezin en vrijheid. Vanuit die organisatie was ook ondernemer Gijs Willem Sloof erbij.

Tijdens het bezoek dinsdag en woensdag stond de vrijheid van onderwijs centraal, zegt Moens. „In Amerika wordt alleen het openbaar onderwijs bekostigd. Minister DeVos overweegt echter een vouchersysteem in te voeren, waarbij ouders beslissen over de besteding van het geld dat voor het onderwijs van hun kind beschikbaar is. Daarmee zouden openbaar en bijzonder onderwijs voortaan gelijk worden behandeld.”

2017-05-12-pkWYS1-les_in_personeelskamer-4-FC_webNRC New Jersey zet schouders onder de eigen school

Oudervereniging

Tegenstand krijgt de bewindsvrouw van lerarenorganisaties die verlies van werkgelegenheid vrezen. „Daarbij valt op dat ouders niet georganiseerd zijn en dus moeilijk een vuist voor hun belangen kunnen maken”, zegt Moens. „Wij hebben erop gewezen dat het bij het bevorderen van vrijheid van onderwijs van belang is ouders inbreng te geven en dat te organiseren. We hebben het voorbeeld van de Reformatorische Oudervereniging genoemd.”

Genderideologie

De bezoekers legden uit hoe het onderwijs in Nederland georganiseerd is. „Het gesprek zou een half uur duren; het werd een uur. De minister toonde grote betrokkenheid. Ze legt duidelijk het accent op vrijheid van onderwijs. Je proefde veel sympathie voor het Nederlandse systeem, dat uniek in de wereld is.”

Met de parlementariërs Bill Huizenga (Michigan) en Chris Smith (New Jersey) sprak de delegatie onder meer over de invloed van de genderideologie op de politieke besluitvorming.

Identiteit

Indrukwekkend noemt Moens de ontmoeting met Barry C. Black, sinds 2003 kapelaan van de Amerikaanse senaat. „Hij wees op het belang van het levend houden van de identiteit van de christelijke scholen. De beginselen moeten het hele schoolleven als een zuurdesem doortrekken en voor de leerlingen in alles merkbaar zijn. Onderwijs is een zaak van hoofd, hart en handen. Christenen moeten een zoutend zout, een lichtend licht zijn. Alles wat we doen moet volgens Black in het perspectief van de eeuwigheid staan.”