Kwelder, gors of schor belangrijk voor veilige dijk

Watersnoodramp 1953
Schorren in de Oosterschelde. Buitendijkse natuur beschermt de waterwering, blijkt uit een analyse van de dijkbreuken tijdens de Kerstvloed in 1717 en de watersnood van 1953. beeld Ruben Smit

Zeedijken die worden beschermd door buitendijkse natuur, zijn veel beter bestand tegen stormen dan dijken zónder natuur voor de ...