Zoeklichtdag: zoeken naar eeuwige vreugde

De Zoeklichtdagen tellen zo’n 6000 bezoekers. beeld RD, Anton Dommerholt
3

„Ik ben in Nederland om u te rekruteren om een volk te zijn dat altijd de vreugde in God najaagt. Alleen die vreugde is volledig en eeuwig blijvend. Dit pad naar de vreugde volgen is geen optie, maar een opdracht.” De Amerikaanse theoloog John Piper was vrijdag een van de sprekers tijdens de Zoeklichtdag in Apeldoorn.

Dit jaar bestaat Het Zoeklicht, een van de oudste evangelische organisaties in Nederland, honderd jaar. Grondlegger van de stichting was Johannes de Heer. Tijdens de Zoeklichtdagen –voorheen toogdagen– voeren diverse sprekers het woord. Zaterdag vindt een tweede dag plaats met een identiek programma.

2019-07-04-katDO3-zoeklicht-5-FC-V_webHet Zoeklicht wil dapper zijn. En radicaal

Piper sprak over „verzadiging van vreugde”, naar aanleiding van Psalm 16:11. „De laatste vijftig jaar van mijn leven heb ik geprobeerd de implicaties van dit vers te begrijpen. U moet het de roeping van uw leven maken om op dit pad te zijn, dat leidt tot eeuwige vreugde.”

De predikant uit Minneapolis gaf zeven Bijbelse redenen om de vreugde in God „levenslang na te jagen.” Hij omschreef het als de „kern van alle kwaad” om de diepste vreugde in iets anders dan God te zoeken. „Zo tekent God de zonde in Jeremia 2:12-13. Zijn volk heeft Hem verlaten en voor zichzelf gebroken bakken gemaakt om overal anders dan bij Hem verzadiging te vinden.”

Werkelijk, reddend geloof is volgens Piper dan ook hetzelfde als de hoogste vreugde wél in God te vinden. „Als ik tot Christus getrokken word, vind ik in Hem alles waarvoor ik gemaakt ben. Nu heb ik mijn schat, nu is mijn dorst vervuld en mijn honger verzadigd. God biedt u vanochtend de volheid van vreugde aan die er in Zijn aanwezigheid is. Keer u daar niet vanaf.”

Piper-3-dagkr-APiper: Hef een fakkel op tegen gletsjer van secularisme

Tijdens het ochtendprogramma sprak verder ds. M. M. van Campen, predikant van de hervormde gemeente De Levensbron (PKN) te Goes, over het thema ”Leven in verwachting”.

Lichten

Peter van der Weerd, bestuurslid van Het Zoeklicht, stelde ’s middags dat de stichting sinds de oprichting gekenmerkt wordt door de nadruk op drie thema’s: het profetisch Woord, levensheiliging en de opdracht om te „schijnen als lichten in de wereld.” Over dit laatste onderwerp sprak hij. Van der Weerd kondigde aan dat Het Zoeklicht de komende tijd het nieuwe magazine ”True love” aan de reguliere tijdschriften toevoegt. Deze bladen zijn bedoeld om uit te delen aan onkerkelijke contacten. „Ook in uw omgeving zijn mensen die op zoek zijn, en voor wie zo’n blad misschien levensveranderend kan zijn.”

Van der Staaij

Ook Kees van der Staaij sprak tijdens het middagprogramma. De fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer –die een applaus kreeg voor zijn bijdrage aan de laatste Algemene Politieke Beschouwingen– gaf aan dat er „in onze tijd in geestelijk opzicht heel veel dijken zijn doorgebroken. Het leven zonder God is het nieuwe normaal. We zien de consequenties daarvan in het denken over huwelijk en gezin, de eerbied voor het leven of een wekelijkse rustdag. Door talloze bressen golft kolkend water zich met brute kracht naar binnen.”

Het is gevaarlijk om zich als christenen veilig te wanen op een beschutte plek, aldus Van der Staaij. „Laten we maar niet te makkelijk denken dat we veilig zijn voor het water. Voor je het weet, sleurt de stroom van de tijd ook ons mee – zo sterk is de tijdgeest.”

Op zulke momenten is het de vraag waar houvast gevonden kan worden, zei de politicus. „Laat ons doorleefde antwoord zijn: In het vasthouden aan het Woord van de levende God. Laat dat Woord in ons hart leven, ons geestelijk voedsel zijn. Daarmee staan we op een vast fundament, dat het houdt in stormachtige tijden als de onze. We hebben een goede boodschap van heil in Christus; die moet en mag doorklinken in ons land.”